Sökning: "besparing"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet besparing.

 1. 1. Optimering av last och produktion i Gävles fjärrvärmenät : Reducering av effekttoppar via värmelagring i byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Elofsson; [2019]
  Nyckelord :District heating; load management; peak shaving; heat load reduction; thermal storage; smart energy system; Fjärrvärme; laststyrning; effekttoppar; värmelagring; smarta energisystem;

  Sammanfattning : District heating is today the most common way of providing a building with heat and hot water in Sweden. It is an environmentally friendly product mostly used with renewable fuel. However, at power peaks most companies use production units that are more expensive and worse for the environment and should therefore be avoided as much as possible. LÄS MER

 2. 2. Digitala projektstyrningsverktyg : Ett sätt att minska risker och kostnader i vägprojekt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Säfwenberg; [2019]
  Nyckelord :Line of balance; Masshaul optimization; production planning; road construction planning; Tidlägesplanering; massoptimering; produktionsplanering; vägproduktion;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk kopplad till bristfällig planering. LÄS MER

 3. 3. Development of a Heuristic Algorithm to Automate and Improve the Scheduling Process for Tennis Clubs : A Practical Operations Research Thesis with a Case Study at a Padel Club

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Max Hederstedt Lövenheim; Johan Krylstedt; [2019]
  Nyckelord :Tennis Scheduling; Sports Scheduling; Operations Research; Heuristics; Algorithms; Schemaläggning; Tennis; Systemteknik; Sökalgoritm;

  Sammanfattning : The scheduling of a tennis school’s operation at a general tennis club is today done manually. This is a time consuming task, usually taking 2-4 weeks for the person responsible. LÄS MER

 4. 4. Spränggenerator för rengöring av överhettare i avfallspanna : Utredning av drifterfarenheter och ekonomi i Umeå Energis kraftvärmeanläggning Dåva 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nicky Lee; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker effekten av en spränggenerator (Eng: shock pulse generator) som är installerad vid överhettarna på Umeå energis avfallseldade kraftvärmeanläggning Dåva 1, lokaliserad ca 9 km nordost om Umeå. Utredningen behandlar ämnet dels utifrån tekniska aspekter, vad gäller drifterfarenheter och prestanda samt ekonomiska aspekter, vad gäller återbetalningstiden och driftkostnader. LÄS MER

 5. 5. Filbornaverket : En analys på ombyggnationen av pannan med avseende på kväveoxidutsläpp

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Ingemar Hedlund; Erik Ovenmark; [2019]
  Nyckelord :Filbornaverket; SNCR; NOx-emission; Öresundskraft Kraft Värme AB; NOx-reduction; Filbornaverket; SNCR; NOx-utsläpp; Öresundskraft Kraft Värme AB; NOx-reduktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera en ombyggnation av SNCR-anläggningen i Filbornaverket, enavfallseldad rosterpanna, på uppdrag av Öresundskraft Kraft & Värme AB. Anledningen var attse om en minskning av NOx-utsläpp var möjlig då det innebär en minskning av försurning avskog och mark. LÄS MER