Sökning: "biotin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet biotin.

 1. 1. Hästens behov av B-vitaminer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2017]
  Nyckelord :biotin; tiamin; vitaminbehov; vitaminsyntes; vitamintillskott;

  Sammanfattning : Feed supplements containing B-vitamins are marketed as having a calming effect on nervous horses, improving the function of the hindgut, easing the change of coat and increasing the growth and quality of hoofs. The aim of this literature study was to review whether and when horses have a requirement of B-vitamin supplements, and if studies can validate the statements used in the marketing. LÄS MER

 2. 2. Compartmentmentalized immuno-sequencing (cI-Seq) : identification of immune complex interactions

  Master-uppsats, KTH/Genteknologi

  Författare :Susanne Johansson; [2016]
  Nyckelord :PCR; Immuno-PCR; Sequencing; emPCR; Compartmetalization; Antibodies Immun-complex; Luminex;

  Sammanfattning : Today, a lot of proteomic research is aimed at discovering disease specific proteins. This requires theavailability of high-throughput, ultra-sensitive protein detection methods. Compartmentalized immunosequencing(cI-Seq) is a proximity-independent immuno-polymerase chain reaction (IPCR) based proteindetection method. LÄS MER

 3. 3. Vitamin B som tillskott för ökad mjölkproduktion hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elin Stenberg; [2015]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkmängd; biotin; folsyra; vitamin B12;

  Sammanfattning : Denna litteratursammanställning redogör för studier som utvärderade huruvida tillskott av biotin, folsyra och vitamin B12 kunde höja mjölkavkastningen hos mjölkkor. Syftet var att ta reda på huruvida B-vitaminerna biotin, folsyra och vitamin B12 kan ge effekt på mjölkproduktion och om vitaminerna därmed bör ingå i utfodringsrekommendationer till högproducerande mjölkkor. LÄS MER

 4. 4. Spermieutveckling hos tamkatt : Ålder för det första uppträdandet av färdiga spermier i testiklarna under testikelutvecklingen samt immunohistokemi med GATA-4-antikroppar som potentiellt hjälpmedel vid spermieutvecklingsstudier

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Oldenburg; [2015]
  Nyckelord :tamkatt; spermieproduktion; spermatogenes; immunohistokemi; GATA-4; domestic cat; sperm production; spermatogenesis; immunohistochemistry;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att dels undersöka vid vilken ålder färdiga spermier börjar ses i sädeskanalerna i testiklarna hos hankatter och dels undersöka om immunohistokemi med GATA-4-antikroppar kan användas som hjälpmedel för att särskilja på olika celltyper i sädesepitelet vid spermieutvecklingsstudier hos katt. För att besvara den första frågeställningen undersöktes H&E-färgade testikelpreparat från 46 normalkastrerade hankatter med en ålder på mellan 2,5 månader och 5 år. LÄS MER

 5. 5. A yeast three-hybrid (Y3H) screen to evolve BirA biotin ligase variants with histone biotinylation activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sigrid Lundin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER