Sökning: "bok analys självbiografi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bok analys självbiografi.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vara patient : en narrativ analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Högberg; Therese Ydreborg; [2015]
  Nyckelord :sjuksköterska som patient; upplevelse; bemötande; omvårdnad; förförståelse; särbehandling; kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete med narrativ ansats vilken bygger på en självbiografi där en sjuksköterska beskriver sin upplevelse av att vara patient och en bok där fem sjuksköterskor blivit intervjuade om sina upplevelser av att vara patienter. Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur sjuksköterskan upplever det att vara patient. LÄS MER

 2. 2. Stig Larsson - litteraturens enfant terrible : En kritisk diskursanalys av mediebilden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Pernilla Sidén; [2013]
  Nyckelord :Stig Larsson; geni; genikult; makt; kön; kvinnosyn; enfant terrible;

  Sammanfattning : Författaren och dramatikern Stig Larsson, geniförklarad och ifrågasatt på grund av sin kvinnosyn och upprörande uttalanden – litteraturens enfant terrible, släppte hösten 2012 sin självbiografi När det känns att det håller på ta slut. Kritikerna rosade den men sparkade också liv i debatten om de manliga genierna. LÄS MER

 3. 3. Den självbiografiska romanen: Fakta eller fiktion? - En studie av Ivar lo-Johanssons självbiografiska roman Författaren :

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Blom; [2010]
  Nyckelord :Ivar Lo-Johansson; Självbiografi; Självbiografisk roman; Narratologi; Fakta; Ickefiktion; Fiktion;

  Sammanfattning : Under 1950-talet skrev Ivar Lo-Johansson flera självbiografiska berättelser som på omslagen också benämns som självbiografiska romaner; Analfabeten, Gårdfarihandlaren, Stockholmaren, Journalisten, Författaren, Socialisten, Soldaten, Proletärförfattaren, vilka skildrar samtiden, 1910-talets slut till 1950-talets början. Författaren, som jag har intresserat mig mest för i analysen, är indelad i tolv kapitel som i princip skulle kunna läsas fristående från varandra. LÄS MER