Sökning: "bostadsfastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet bostadsfastigheter.

 1. 1. Blockchain Adoption is an Evolution – not a Revolution: : Advantages and Challenges of Blockchain in Real Estate Transaction in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Ludwig Djursén; Theo Björk; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; real estate; transaction; information asymmetry; blockchain implementation; residential real estate; smart contract; tokenization; Blockchain; fastigheter; transaktion; informationsasymmetri; blockchain-implementering; bostadsfastigheter; smart kontrakt; tokenisering;

  Sammanfattning : The real estate sector has a large impact on the economy and a significant impact on financialmarket stability. Several unique features characterize the real estate market assets; these arestable cash flow, a stable demand, and low volatility, contributing to the underlying value. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsinvesterarnas syn på en grön premie på den svenska bostadsfastighetsmarknaden : Miljöcertifiering av nyproducerade bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonas Moëll Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Environment; Green certification; Sustainability; Housing; Apartment buildings; Green Premium; Miljö; Miljöcertifiering; Hållbarhet; Bostäder; Hyreshus; Grön premie;

  Sammanfattning : Fastighetsmarknaden är en högt bidragen faktor till klimatkrisen. Grön finansiering och statliga stödprogram, som det tidigare investeringsstödet och dess miljöbonus, har gjort det förmånligt att producera- och investera i Miljöcertifierade bostadsfastigheter. LÄS MER

 3. 3. A Quantitative Study- The Capitalization of Energy Efficiency on Housing Prices

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Sarah Johanna Lehmann; Ahmed Jto; [2022]
  Nyckelord :Energy Efficiency; Energy Performance Certificate EPC ; Hedonic Model; Residential; Sweden; Energieffektivitet; Energideklarationen; Fastighetsvärde; Hedonisk modell; Bostadsrätter och hus; Sverige;

  Sammanfattning : Various studies in the EU have examined the effect of Energy Performance Certificates (EPCs) on the real estate market, examining market values, rental values, and yields. However, there is dissent on the effect of EPC. LÄS MER

 4. 4. Solcellsinvesteringars påverkan på fastighetsvärde : En studie om hur investeringar i solceller påverkar det ekonomiska värdet på kommersiella fastigheter samt hur detta värde maximeras med avseende på dimensionering respektive finansiering

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hampus Regner; Stefan Stojanovic; [2022]
  Nyckelord :Solar power; Solar cells; Power Purchase Agreement; Dimensioning; Property value; Discounted Cash Flow; Commercial property.; Solkraft; Solceller; “Power Purchase Agreement”; Dimensionering; Fastighetsvärde; “Discounted Cash Flow”; Kommersiell fastighet;

  Sammanfattning : Den globala utvecklingen som pågått sedan 1950-talet har resulterat i drastiska klimatförändringar vilket orsakat allvarliga miljöproblem. Dessa miljöproblem beror till stor del på en kraftig befolkningstillväxt. LÄS MER

 5. 5. Property Valuation by Machine Learning and Hedonic Pricing Models : A Case study on Swedish Residential Property

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kanha Teang; Yiran Lu; [2021]
  Nyckelord :Real estate valuation; Machine learning; Hedonic Pricing Models; Random Forest; Stockholm; Fastighetsvärderingar; Maskininlärning; hedoniska prissättningsmodeller; Random Forest; Stockholm;

  Sammanfattning : Property valuation is a critical concept for a variety of applications in the real estate market such as transactions, taxes, investments, and mortgages. However, there is little consistency in which method is the best for estimating the property value. LÄS MER