Sökning: "transaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet transaktion.

 1. 1. Prispengar i travtävlingar : Ett eller flera tillhandahållanden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågorna om när en omsättning anses ha skett av en tjänst och om en tjänst kan anses utgöra ett eller flera tillhandahållanden är ofta återkommande i rättspraxis då lagtexten på området till viss del är vag. Det handlar om frågor som många gånger är beroende av de exakta omständigheterna i varje enskilt fall. LÄS MER

 2. 2. ”att kliva in i en läsande värld kan vara svårt nog” – Lärares reflektioner om elevers möte med äldre skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Sandman; [2019]
  Nyckelord :föreställningsvärldar; kulturella glapp; litteraturdidaktik; litteraturpedagogik; litteraturundervisning; repertoarer; rutinisering; stöttning; subjektiv förankring; textval; transaktion; äldre skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som har syfte att undersöka lärares reflektioner gällande mötet mellan elever och äldre skönlitteratur samt hur eleverna kan stöttas i mötet. Arbetet utgår från tre frågeställningar: 1.) Hur reflekterar lärare om elevers möte med äldre skönlitteratur? 2. LÄS MER

 3. 3. Gratis är gott... eller beskattningsbart? - En analys av balans i beskattning av influencers inkomster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; reciprocitet; beskattningsbar; inkomst; avdragsrätt; sponsring; influencer; gåva; gåvoavsikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att influencers tilldelas olika slags gåvor och varuprover som ett led i marknadsföringsformen influencer marketing är en ny företeelse. Skatteverket kommer att genomföra en granskning av influencers inkomster för inkomståret 2018. Influencers kan erhålla gåvor och varuprover med eller utan krav på motprestation. LÄS MER

 4. 4. Blockchain Technology Applications in the Business Processes of Logistics Enterprises : A study to explore improvements in Logistics Services Quality (LSQ) with blockchain technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Patricia Alvina; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blockchain technology is an emerging technology that has attracted many enterprises’ interest in recent years. Enterprises are interested in improving business processes using blockchaintechnology. Blockchain technology creates an immutable record and eliminates intermediaries in the many transaction processes. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarbranschen - en fristad för penningtvätt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Pernilla Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Penningtvätt; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Penningtvätt är ett gränsöverskridande problem som genom att årligen omsätta enorma belopp utgör ett stort hot mot världsekonomin. Den organiserade brottsligheten utvecklas ständigt både vad gäller omfattning och komplexitet, såväl nationellt som internationellt. LÄS MER