Sökning: "brügge glantz sandell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden brügge glantz sandell.

 1. 1. Utomhuspedagogik : Hälsa och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI;

  Författare :Lena Holmkvist; Danijela Borojevic; [2013]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Hälsa; Lärande; Pedagogens förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur utomhuspedagogik fungerar i praktiken. Tanken är att ta reda på hur pedagoger, vårdnadshavare och barn upplever utomhuspedagogik, vilka fördelar och nackdelar det finns med utomhuspedagogik samt hur barns hälsa och lärande påverkas. LÄS MER

 2. 2. Jag leker inte, jag jobbar. Fast på låtsas. En studie om barns lek i utemiljö - Idon`t play, I work. But not for real. A study about children`s play in an outdoor environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Charlotte Kvist; Cecilia Jonzon; [2010]
  Nyckelord :lek; lärande; utomhusmiljö; pedagogens roll; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Jonzon, C & Kvist, C (2009). ”Jag leker inte, jag jobbar. Fast på låtsats.” En studie om barns lek utomhus. LÄS MER