Sökning: "brandspace"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet brandspace.

  1. 1. Platsen som marknadsföring : en undersökning av fenomenet brandspace och dess konsekvenser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Johan Ekeblom; [2014]
    Nyckelord :branding; brandspace; brandscape; privat; offentlig; offentligt rum konsekvens; PSOP; POPS;

    Sammanfattning : 3Det här examensarbetet syftar till att undersöka ett fenomen som uppstår när offentliga ytor är i privat ägo och där intentionen med platsen är att stärka ett varumärke. Ämnet, som är mycket sparsamt beskrivet i samband med landskapsarkitektur, undersöks genom ett antal platser som har en privat ägare eller donator och som är tillgänglig för allmänheten likt en offentlig yta. LÄS MER