Sökning: "c- omvårdnad empirisk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden c- omvårdnad empirisk.

 1. 1. Att vårda patienter med hepatit C -Ur blivande sjuksköterskors perspektiv : En empirisk kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Stella Aboagye; Nicole Tour; [2015]
  Nyckelord :blivande sjuksköterskor; hepatit C; omvårdnadsarbete på sjukhus; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 130 miljoner människor i världen lider av kronisk hepatit C och av dessa människor kommer ett betydande antal utveckla levercancer eller skrumplever. För närvarande finns det inget vaccin mot hepatit C däremot finns bromsmedicin som bromsar hepatit C. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med känd blodsmitta - En empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alma Loberg; Emeli Olsson; [2012]
  Nyckelord :blodsmitta; hepatit b; hepatit c; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen lever det idag flera miljarder människor med olika blodsmittor. Det finns omkring 34 miljoner individer som bär på HIV-viruset, två miljarder människor som har hepatit B medan det uppskattningsvis finns 130 – 170 miljoner människor i världen som är drabbade av kronisk hepatit C. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadskvalité för strokepatienter med kommunikationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cornelia Björklund; Christina Du Rietz; [2011]
  Nyckelord :Kommunikationssvårigheter; omvårdnadskvalité; omvårdnadspåverkan; strokepatienter;

  Sammanfattning : Björklund, C & Du Rietz, C. Omvårdnadskvalité för strokepatienter med kommunikationssvårigheter. En intervjustudie: Sjuksköterskors upplevelse om påverkan på omvårdnadskvalité. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med sömnapnésyndrom upplever CPAP-behandling i sitt dagliga liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Camilla Segerlind; Patrik Tuason; [2009]
  Nyckelord :CPAP; dagligt liv; empirisk studie; intervjuer; omvårdnad; patienter; sömnapnésyndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : HUR PATIENTER MED SÖMNAPNÉSYNDROM UPPLEVER CPAP-BEHANDLING I SITT DAGLIGA LIVEN EMPIRISK INTERVJUSTUDIECAMILLA SEGERLINDPATRIK TUASONSegerlind, C och Tuason, P. Hur patienter med sömnapnésyndrom upplever CPAP-behandling i sitt dagliga liv. En empirisk studie intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Studenters attityder gentemot personer med Hepatit C

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anette Forsberg; Anna Kjällquist-Petrisi; [2007]
  Nyckelord :attityder; enkäter; Hepatit C; kunskap; sjuksköterskestudenter; studenter; socionomstudenter;

  Sammanfattning : Forsberg, A & Kjällquist-Petrisi, A. Studenters attityder gentemot personer med Hepatit C. Empirisk undersökning om sjuksköterske- och socionomstuderandes attityder. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. LÄS MER