Sökning: "cave"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet cave.

 1. 1. Konstruerad utsatthet : En bildsemiotisk analys av Nathalie Djurbergs stop motion-filmer Greed och Cave

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Cserhalmi; [2019]
  Nyckelord :Nathalie Djurberg; exposedness; male gaze; visual semiotics; denotative; connotative; sign; female representation; female bodies; construction; male sexual desire; Woman; Man.; Nathalie Djurberg; utsatthet; male gaze; manlig blick; bildsemiotik; denotation; konnotation; tecken; kvinnlig representation; kvinnliga kroppar; konstruktion; manlig sexuell lust; Kvinna; Man.;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse how the exposedness is constructed in the Swedish contemporary artist Nathalie Djurberg’s two stop motion-films Greed and Cave. Five stills from Greed and three stills from Cave will be examined from a feminist perspective with a theoretical viewpoint based on theories from both art history and film studies. LÄS MER

 2. 2. Apan som blev kock

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Elias Astour; [2019]
  Nyckelord :Fire; early fire sites; Swartkrans; Koobi Fora; Chesowanja; Gadeb; Homo Erectus; History and Archaeology;

  Sammanfattning : How far back in time can we trace fire use in the human story? The archaeological data has demonstrated inconsistency when it comes to answering that question. Incontrovertible remains after hearths are scarce especially before 100,000 years BP. LÄS MER

 3. 3. Analysis and Definition of the BAT-ME (BATonomous Moon cave Explorer) Mission

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Alexandru Camil Muresan; [2019]
  Nyckelord :Manned Moon Outpost; Astronauts; Inkonova AB; Batonomous; Autonomous Vehicle; Machine Self Awareness; Space Development; LIDAR; SLAM; Scanner; Point-cloud;

  Sammanfattning : Humanity has always wanted to explore the world we live in and answer different questions about our universe. After the International Space Station will end its service one possible next step could be a Moon Outpost: a convenient location for research, astronaut training and technological development that would enable long-duration space. LÄS MER

 4. 4. Spelet Cave Generation : En Studie Om Procedurell Generering i 2D-Plattformsspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nick Johannesson; Simon Kevin; [2018]
  Nyckelord :Procedural Content Generation; Game Design; Level Design; Platforming Games; Video Games; Computer Games; Procedurell Generering; Speldesign; Nivå-design; Plattformsspel; Tv-spel; Datorspel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika designval inom datorspel för att skapa intressanta och varierade nivåer som kan tilltala både erfarna spelare och nybörjare inom en av de populäraste fritidsaktiviterna i världen. Att designa en nivå i ett spel är en tidskrävande process, och ett sätt att korta ner på detta arbete är att låta en dator skapa nivåer efter specifika instruktioner, genom en process som kallas för procedurell generering. LÄS MER

 5. 5. Demons and crystals

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Guttorm Glomsås; [2018]
  Nyckelord :konst;

  Sammanfattning : At Nordnes in Bergen there are a stone foundation supporting a plateau with buildings and an old fort. In the stone foundation, almost like a cave, there are a public urinal. As rain pours down, the mortar holding together the stones in the structures slowly dissolves into a flow of water. LÄS MER