Sökning: "tal om identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden tal om identitet.

 1. 1. Att arbeta för social rättvisa: En kvalitativ intervjustudie gällande HBTQ-frågor och politiskt agentskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Bisexualitet; social rättvisa; identitetspolitik; politiskt agentskap; organisationer; HBTQ; Nancy Fraser; ekonomisk fördelning; erkännande. Bisexuality; social justice; identity politics; political agency; organisations; LGBTQ; redistribution; recognition.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker politiskt arbete utfört av personer som upplever attraktion till fler än ett kön, inom organisationer eller kontexter som arbetar för HBTQ-frågor. Studiens syfte är för det första att undersöka hur politiskt arbete förstås av personer som utför det. LÄS MER

 2. 2. "Hellre rasist än folkförrädare" : En pragmadialektisk argumentationsanalys av Nordiska motståndsrörelsens ledares politiska tal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Eric Wikström; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Pragmadialektisk argumentationsanalys; Nordiska motståndsrörelsen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har högerextremistisk retorik och argumentation analyserats utifrån ett pragmadialektisk perspektiv. Metoden som använts är pragmadialektisk argumentationsanalys och presenteras och redovisas av Mika Hietanen i antologin Retorisk Kritik. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av att leva med fibromyalgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Flyman; Johanna Kamstedt; [2019]
  Nyckelord :Experience; fibromyalgia; patient; Erfarenhet; fibromyalgi; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 2 - 4 % av befolkningen, varav 80 % kvinnor. Trots att sjukdomen beskrevs redan under tidigt 1800-tal, under andra alias, är orsaken fortsatt nebulös. LÄS MER

 4. 4. Inställningar till våld inom den radikalnationalistiska sociala rörelsen i Sverige

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Sofia Beskow; [2018]
  Nyckelord :Social movements; radical nationalism; violence; political violence; framing theory; collective identity.; Sociala rörelser; radikalnationalism; våld; politiskt våld; inramningsteori; kollektiv identitet.;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar en empiriskt välgrundad bild av inställningar till våld i radikalnationalistiska rörelser samt av hur dessa (re)konstrueras och upprätthålls inom organisationer. Studien utgörs av en hermeneutisk inramningsanalys av texter, artiklar, podcasts, radioprogram och dokumentärer av och om radikalnationalistiska aktörer. LÄS MER

 5. 5. Subkulturens dialektik : En diskursiv studie i hur normcore åskådliggör subkulturens paradoxala ställning i den västerländska samtidskulturen (2010-tal)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Holmgren; [2018]
  Nyckelord :normcore; subkultur; post-subkultur; hipster; dialektik; diskurs; identitet; anonymitet; mainstream; massindie;

  Sammanfattning : Objektet för denna uppsats är att, genom 2010-tals-fenomenet normcore, belysa hur det i en västerländsk samtidskontext (2010-tal) går att närma sig subkultursbegreppet. Normcore är en attityd vilken trendprognos-gruppen K-HOLE i sin rapport ”Youth mode: A Report on Freedom” (2013) presenteras som en anti-attityd, vilken utgår från anonymitet och anpassningsbarhet. LÄS MER