Sökning: "cirkelkomposition"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet cirkelkomposition.

  1. 1. Meningslöshet och repetition i Cirkusdirektören och Ballerinan : En undersökning i den absurda teaterns stilistik

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

    Författare :Joline Andersson; [2011]
    Nyckelord :teater; dramatik; den absurda teatern; absurd; absurdism; pjäs; kreativt skrivande; grotesk; Ionesco; Beckett; Büchner; verklighetsflykt; cirkelkomposition; meningslöshet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER