Sökning: "claims logistics"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden claims logistics.

 1. 1. Effektivisering av lastningsprocessen : En jämförelseanalys av alternativa lastningsmetoder

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ahmed Mahmood; Badder Abdullahi; [2020]
  Nyckelord :Pallet Loading Problem; Reclaimed gods; Fill rate; Claims; Pallet Loading Problem; Returnerat Gods; Fyllnadsgrad; Claims;

  Sammanfattning : Background Loading efficiency within logistics is a research area which has been given a lot of attention by researchers during recent years. Pallet Loading Problem has been presented as a mean to tackle the loading efficiency issue in this area. Loading efficiency can be measured in terms of fill rate of the load and the number of reclaimed gods. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie för genomlysning av SOP

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Anton Behr; Oscar Johansson; [2020]
  Nyckelord :SOP; Kartläggning; TPL;

  Sammanfattning : Tredjepartslogistikföretag (TPL) har utformade Standard Operation Procedure (SOP) med sinakunder som behandlar arbetsrutiner, processer och relationer mellan parterna på ettövergripande sätt. SOP är ett dokument som kan likställas med ett utdrag från de viktigasteprocesserna i ett komplett avtal mellan två parter. LÄS MER

 3. 3. Customer perceptions of equipment rental : services for a circular economy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ellinor Berg; [2020]
  Nyckelord :green products attributes; practices; renting vs buying; servicification; sharing-ecocnomy; social practice theory; use-oriented services; användarorienterade tjänster; delningsekonomi; gröna produktegenskaper; hyra vs köpa; tjänstefiering;

  Sammanfattning : Sustainability, consumption, and management of finite resources has become a global topic of discussion. Circular economy [CE] is presented in FN´s global goals agenda 2030 as an alternative model of consumption and a solution to move away from unsustainable development. LÄS MER

 4. 4. Tredjepartslogistik : Kommunikation och dess betydelse inom tredjepartslogistik

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Carlsson; Hampus Pettersson; [2020]
  Nyckelord :tredjepartslogistik; bygglogistik; logistikplanering; rutiner; kommunikation;

  Sammanfattning : Fallstudier visar att byggtiden på ett projekt kan sänkas med 15–20 procent med en effektiv logistik. Det finns flera studier som pekar på vilka konsekvenser en bristfällig logistik kan medföra, bland annat hävdar forskare att byggbranschens ineffektivitet och jämförelsevis stora kostnader för logistik med andra branscher, beror på det. LÄS MER

 5. 5. FruitChain Revolution? - Trustworthiness of information along the physical fruit supply chain for Swedish actors importing fresh fruit from outside Europe and how Blockchain provides potential solutions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christian Bremer; Carl-Philip Lindqvist; [2019-07-02]
  Nyckelord :Blockchain technology; Trust; Fruit Supply Chain Management; Fruit Import;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER