Sökning: "Continuous integration"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Continuous integration.

 1. 1. Religionsdialog i Göteborg med omnejd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Cenab Turunc; [2020-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim and research questions:This study explores and describe the work on the religious dialogue in Gothenburg. The main purpose of the study has been to identify and highlight the conditions and opportunities of the dialogue as a specific activity, to generate new practices and action alternatives. LÄS MER

 2. 2. Continuous Integration Pipelines to Assess Programming Assignments : Test Like a Professional

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Anton Strand; [2020]
  Nyckelord :continuous integration; CI pipeline; agile work process; programming assignment; code assignment; automated testing; code review;

  Sammanfattning : Examiners of programming assignments in higher education and people in the software industry both need to test and review code. However, the assessing techniques used are often quite different. LÄS MER

 3. 3. A study of Pseudo-tested Methods in an Android Continuous Integration Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :John Kvarnefalk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As mobile devices become more capable and mobile adaption grows across the world, the complexity of mobile applications increases. For example, mobile applications let consumers view their banking details and legitimize themselves. With mobile applications serving these crucial functions, the need for quality and robustness increases. LÄS MER

 4. 4. DevOps for Data Science System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zhongjian Zhang; [2020]
  Nyckelord :Data science; DevOps; convolutional neural network; transfer learning;

  Sammanfattning : Commercialization potential is important to data science. Whether the problems encountered by data science in production can be solved determines the success or failure of the commercialization of data science. Recent research shows that DevOps theory is a great approach to solve the problems that software engineering encounters in production. LÄS MER

 5. 5. Organisering i komplexitet : Gränsöverskridande samverkan, praktikaliteter och informellt arbete i strävan efter en socialt hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Miranda Kanon; [2020]
  Nyckelord :complexity; organizing; social sustainability; wicked problems; komplexitet; organisering; social hållbarhet; wicked problems;

  Sammanfattning : Bakgrund: Effekterna av det som kommit att kallas New Public Management, där offentliga verksamheter specialiserats i icke-överlappande roller och funktioner, gör det svårt att organisatoriskt hantera komplexa samhällsutmaningar. Hållbarhetsfrågor överskrider territoriella och organisatoriska gränser och dess lokala problem och lösningar utgör en del i en kollektiv och global utveckling. LÄS MER