Sökning: "computer communications"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden computer communications.

 1. 1. WebRTC Quality Control in Contextual Communication Systems

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Wei Wang; [2018]
  Nyckelord :WebRTC communication system; QoS assessment; Quality control; Data Analysis; Modeling; WebRTC-kommunikationssystem; QoS-bedömning; Kvalitetskontroll; Dataanalys; Modellering;

  Sammanfattning : Audio and video communication is a universal task with a long history of technologies. Recent examples of these technologies include Skype video calling, Apple’s Face Time, and Google Hangouts. Today, these services offer everyday users the ability to have an interactive conference with both audio and video streams. LÄS MER

 2. 2. Las TIC en el aprendizaje de español : El uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de los alumnos suecos para promover su desarrollo en la lengua 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mical dos Santos Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ICT; learning; digital; social media; motivation; students;

  Sammanfattning : In the passed years the world has watched a large development in the technological sector. This progress has affected deeply the way of living in most of the societies. The young generations are those who were born in this new technological world and are great consumers of communications technology. LÄS MER

 3. 3. Faktorer att tänka på för att anpassa sig till mobila betalningslösningar: Föratt öka konsumenternas vilja att använda mobila betalningstjänster.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Lilliecrona; Fabian Sundelin; [2017]
  Nyckelord :Mobile payment; Adoption; Consumer habits; Value-Based Adoption Model; Mobila betalningslösningar; konsumentanvändande; Usability; Value-Based Adoption Model; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : E-handel kallas ofta för shopping ”vartsomhelst, närsomhelst” och har möjliggjort förkonsumenter att handla utan att behöva lämna sitt hem (Zmijewska., Lawrence & Steele,2007). LÄS MER

 4. 4. Observator för frontlinjen på surfplatta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Bergstedt; Tobias Gillström; [2017]
  Nyckelord :tcp; udp; computer communications; azimut; c ; wgs-84; qt; encryption; tcp; udp; datorkommunikation; azimut; c ; wgs-84; qt; kryptering;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Saab Dynamics. Projektets syfte var att utveckla en applikation, TBFO, för att rapportera information om hur missilen GLSDB ska slå till ett mål. TBFO är ämnat för att användas i närheten av målet och information skickas till planeringssystemet GLSDB MPS. LÄS MER

 5. 5. Distributing a Neural Network on Axis Cameras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ahlbeck; Anton Jakobsson; [2016]
  Nyckelord :Machine learning; computer vision; neural networks; deep learning; em- bedded systems; distributed systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This document describes the methods and results of our Master’s Thesis, car- ried out at Axis Communications AB. A central problem with deep neural networks is that they contain a large num- ber of parameters and heavy computations. LÄS MER