Sökning: "credit rating"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden credit rating.

 1. 1. Yield spread på den svenska företagsobligationsmarknaden - En kvantitativ studie om förhållandet mellan yield spread och företagsspecifika variabler på den svenska obligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Långelid; Joakim Svensson; [2019-02-01]
  Nyckelord :Yield spread; Corporate bonds; Credit score; Key ratios; Default risk;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to explain how company-specific factors affect yieldspread on the Swedish corporate bond market, a market that has grown significantly over thepast decade.Theory: The theoretical frame of reference is based on research articles published inrecognized journals that primarily deal with credit risk but also other risk components thataffect the yield spread. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 3. 3. Credit rating impact on the CDS market: the case of PIIGS countries coving European debt crisis period

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Xiaoan Zhou; [2019]
  Nyckelord :Sovereign Credit Rating; Credit Rating Agencies; CDS market; Sovereign CDS spread; European debt crisis;

  Sammanfattning : In this paper, I analyze the impact of sovereign debt rating to CDS market under PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain) context during the European Debt Crisis. Via panel regression, I find country's sovereign rating and outlook have significant impact on the CDS market during the pre-crisis period. LÄS MER

 4. 4. Transition Matrices Conditional on Macroeconomic Cycles: A Portfolio Stress-Test Application

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jesper Karlsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Risk Management; Migration Analysis; Intensity Models; IFRS 9; Basel Accords; Portfolio Stress Test;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Reactions of the Nordic Stock Markets to changes in Credit Ratings

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Reda Ben Larbi; Christoffer Ström; [2018]
  Nyckelord :Credit rating announcement; Business and Economics;

  Sammanfattning : The relevance of credit ratings has seen augmented growth after the financial crises, especially in the Eurobond market, even though U.S. agencies have been criticised whether ratings are relevant information sources for international capital markets and if non-U.S. LÄS MER