Sökning: "cytospin"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet cytospin.

 1. 1. Framställning av positiva kontroller för immuncytokemi med vätskebaserad cytologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessica Sverkersson; [2018]
  Nyckelord :Immuncytokemi; positiva kontroller; immunhistokemi; vätskebaserad cytologi;

  Sammanfattning : Immuncytokemi (ICC) har blivit en framgångsrik metod inom cancerdiagnostiken. ICC bygger på antikropps- och antigenreaktion då infärgning med specifika antikroppar kan lokalisera strukturer hos celler. LÄS MER

 2. 2. Detektion av CD163-positiva celler i ledkapsel och ledvätska från häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Caroline Linderholt; [2015]
  Nyckelord :CD163; ; osteoartrit; makrofag; M2 makrofag; synovit; biomarkör; ledkapsel; cytospin; osteoarthritis; macrophage; M2 macrophage; synovitis; biomarker; joint capsule;

  Sammanfattning : Den vanligaste orsaken till att hästägare söker veterinärvård i Sverige är skador och sjukdomar i hästens rörelseapparat. Den vanligaste prestationshämmande sjukdomen hos tävlingshästar är osteoartrit (OA). LÄS MER