Sökning: "data logger"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden data logger.

 1. 1. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER

 2. 2. CAN-bus system for vehicle actuation and data logging with Arrowhead Framework

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Andreas Månsson; [2019]
  Nyckelord :Arrowhead Framework; RAMI 4.0; CAN bus; CAN; Service prosumer; Autonomous vehicles;

  Sammanfattning : The use of micro controllers in automotive application have exploded during the last half century. What was initially a set of mechanical systems that formed a vehicle have now become a collection of computers on wheels. LÄS MER

 3. 3. Feeding Behaviour in Loggerhead Sea Turtles (Caretta caretta) : Collection of Movement Data Representative of Feeding Events

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Marie Ulrich; [2019]
  Nyckelord :Clams; Crabs; Data logger; Calcium; Loggerhead; VeDBA; feeding behaviour;

  Sammanfattning : With the different threats sea turtles are currently facing, such as habitat reduction and pollution, increase of fishing and harvesting of aquatic resources by Humans, or invasive species, it is important to learn as much as possible about their biology and behaviour in order to ensure the success of conservation programs. In this study, loggerhead sea turtles (Caretta caretta) feeding behaviour duration as well as energy expenditure approximation during a feeding event were tested and compared using two different types of food: green shore crabs (Carcinus maenas) or Japanese clam (Ruditapes phillipinarum) or Venus clams (Chamelea gallina). LÄS MER

 4. 4. Difference in Heat Generation Comparing “Grinding” and “Cutting” Single Crown Preparation Technique

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :David Garis; Christoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tooth preparation; Heat generation; prosthodontics;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to examine the difference in intrapulpal temperature (IPT) comparing a “grinding” and a “cutting” technique during single crown preparation. The difference in preparation time between the two techniques was also examined. LÄS MER

 5. 5. Triggningskriterier i triggningsmodul för trådlösa dataloggern DL141E

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Aleksandar Jovanovic; Cong Vu; [2018]
  Nyckelord :Data logger DL141E; signal processing; ramp; pulse; software triggering criterias; pre-samples; Lebesgue sampling; send on delta; Dataloggern DL141E; signalbehandling; ramp; puls; mjukvarumässiga triggningskriterier; försampel; Lebesgue sampling; send on delta;

  Sammanfattning : Dataloggern DL141E möjliggör kontinuerlig loggnig av mätdata från sensorer på upp till 30k sampel/s, som vidare kan överföras till mobiltelefoner via trådlös kommunikation. Detta är dock för stora datamängder per tidsenhet för mobiltelefoner som är tekniskt begränsade. LÄS MER