Sökning: "datalagring"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet datalagring.

 1. 1. Hive, Spark, Presto for Interactive Queries on Big Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikita Gureev; [2018]
  Nyckelord :Hadoop; SQL; interactive analysis; Hive; Spark; Spark SQL; Presto; Big Data;

  Sammanfattning : Traditional relational database systems can not be efficiently used to analyze data with large volume and different formats, i.e. big data. Apache Hadoop is one of the first open-source tools that provides a distributed data storage system and resource manager. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av metoder för temporär lagring av data i en webbapplikation

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Tom Almqvist; [2018]
  Nyckelord :visma; cache; datalagring; python; flerkärniga processorer; flertrådat; programmering;

  Sammanfattning : I databasapplikationer är det viktigt att kunna minska belastningen på en databas i syfte att minska responstiden. Detta kan exempelvis åstadkommas med hjälp av olika metoder för temporär lagring av data, något som studerats i detta arbete. De metoder som utvärderats och jämförts i detta arbete är Redis och memcached. LÄS MER

 3. 3. Datalagring i ljuset av sexualbrott mot barn på internet : Den enskildes rätt till integritet kontra barnets rätt till skyddenligt internationell rätt

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sahel Noroozi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. GDPR och dess påverkan vid systemutveckling : Riktlinjer för en säkrare kravspecificering.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alfred Kinell; Carl Löfberg; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Privacy by Design; Personlig integritet; Krav; Kravspecifikation; Kravhantering; Agil; Dataportabilitet; Personuppgifter; Datalagring; Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya dataskyddsdirektivet, och hur uppfyllandet av dessa krav kan underlättas, i form av riktlinjer utformade för att säkerställa en systemutveckling i enlighet med de säkerhets- och integritetskrav som ställs i och med GDPR. De behov och kravområden som identifierats, har sedan kategoriserats och konkretiserats i form av riktlinjer som skall kunna användas då personuppgifter hanteras. LÄS MER

 5. 5. The Compression of IoT operational data time series in vehicle embedded systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Renzhi Xing; [2018]
  Nyckelord :Data compression; Data transmission; Time series data; IoT; CAN; Vehicle connectivity; Datakomprimering; Dataöverföring; Tidsseriedata; IoT; CAN; Uppkopplade fordon;

  Sammanfattning : This thesis examines compression algorithms for time series operational data which are collected from the Controller Area Network (CAN) bus in an automotive Internet of Things (IoT) setting. The purpose of a compression algorithm is to decrease the size of a set of time series data (such as vehicle speed, wheel speed, etc. LÄS MER