Sökning: "det relativa arbetskraftstalet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden det relativa arbetskraftstalet.

  1. 1. Jobbskatteavdragets effekt på arbetsutbudet : En deskriptiv analys av förändringen på den extensiva och intensiva marginalen 2007

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Christoffer Nordenlöw; [2010]
    Nyckelord :jobbskatteavdraget; arbetsutbud; det relativa arbetskraftstalet; extensiva marginalen; intensiva marginalen; substitutionseffekt; inkomsteffekt.;

    Sammanfattning : Jobbskatteavdraget första del infördes 1 januari 2007 med syfte att öka det totala arbetsutbudet i Sverige. Huruvida denna målsättning har realiserats eller inte är dock inte lika självklart varför jag i denna uppsats har valt att undersöka reformens effekt. LÄS MER