Sökning: "dimensionering"

Visar resultat 1 - 5 av 511 uppsatser innehållade ordet dimensionering.

 1. 1. Dimensionering av pelletspanna : Ångkartläggning och dimensionering av en ny pelletspanna hos Fresenius Kabii Kungsängen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tony Joacim Forsström Skeppar; [2018]
  Nyckelord :Panna; varaktighetsdiagram; biobränsle; optimering; energieffektivisering; pellets;

  Sammanfattning : The current boilers at the Brunna plant were installed in 1979 using oil and solvents to produce steam for the production and heating of the plant. To reduce the carbon dioxide emissions in compliance with Fresenius Kabi strategy a new biofuel boiler is about to be installed. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering och optimering av ett PV-system för en elintensiv industribyggnad i södra Norrland : En fallstudie med avseende på teknik, ekonomi och klimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Tobias Skeppstedt; [2018]
  Nyckelord :PV-system; dimensionering; optimering; tillverkningsindustri; ekonomisk återbetalningstid; växthusgasutsläpp; elmix;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av PV‑system (solcellsanläggningar) har ökat exponentiellt under senare år, både internationellt och i Sverige. Några av anledningarna till detta är framförallt att tekniken blir billigare och allt mer effektiv, samt att tekniken ses som en av lösningarna på problematiken kring klimatförändringar. LÄS MER

 3. 3. En metod för identifiering av brandskyddets verifieringsbehov vid analytisk dimensionering av Br1-, Br2- och Br3-byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Marcus Larsson; Anton Håkansson; [2018]
  Nyckelord :verifiering; verifieringsbehov; analytisk dimensionering; brandskyddsprojektering; brandteknisk projektering; funktionsbaserade regler; allmänt råd; verification; identification of need for verification; fire safety engineering; fire safety design; performance requirements; deemed-to-satisfy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport föreslås en metod som syftar till att fördjupa förståelsen för identifiering av verifieringsbehovet, som rekommenderas i de svenska byggreglerna för analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Syftet med denna rapport är att ge vägledning åt ingenjörer att noggrant ta reda på vilken effekt en förändring av en byggnads utformning har på byggnadens brandskyddssystem. LÄS MER

 4. 4. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER

 5. 5. Satellituppskjutning från flygplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Cherine Colliander; Linn Mandell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med dagens teknik skickas mindre satelliter upp tillsammans med större satelliter. Detta leder till att mindre satelliter får en tilldelad omloppsbana utifrån vilken bana den större satelliten ska hamna i. Att istället skicka upp mindre satelliter med hjälp av flygplan ökar flexibiliteten och möjligheten för fler att skicka upp satelliter. LÄS MER