Sökning: "dimensionering"

Visar resultat 1 - 5 av 803 uppsatser innehållade ordet dimensionering.

 1. 1. Jämförelse mellan energilagringstekniker, samt dimensionering av batterier och vätgaslagring i off-grid system med solceller : En mjuk multikriterieanalys, samt skapandet av ett dimensioneringsverktyg som tillämpas på befintliga verksamheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Vendela Stenholm; Sara Sjödin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elsystemet måste vara i balans mellan den el som produceras och den el som konsumeras, i varje sekund året om, för att undvika effektbrist. Risken för obalans i elsystemet ökar dock, delvis på grund av en ökad andel förnybar och intermittent elproduktion. LÄS MER

 2. 2. On The Evaluation of District Heating Load Predictions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Herman Hansson; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : District Heating is a technology with the potential to enable a fossil-free society. However, to realize this potential, some improvements need to be made in order to improve District Heating operation at large, decrease losses in the systems, and thus increase the competitiveness of District Heating as a technology. LÄS MER

 3. 3. Analys av byggnadstekniska utrymningslösningar i äldre kvartersbebyggelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jakob Olsson; Lucas Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Brandriskanalys; stegutrymning; räddningstjänst; analytisk dimensionering; gårdshävare; alley cat; Tr2-trapphus; utrymningstrappa; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to a combination of changes in the societal view on fire safety along with reconstruction and renovations, the fire rescue services are no longer able to act as an alternative escape route from some buildings in urban parts of large cities. This thesis aims to survey how widespread the problem is, as well as identify and evaluate different solutions. LÄS MER

 4. 4. Bjälklag av limträdäck : En jämförelse av handberäkningar och databaserat verktyg för dimensionering av bjälklag i kontor och lager med hänsyn till svikt och vibration

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ahremark; Nicole Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Glulam; Limträ; Bjälklag;

  Sammanfattning : Det ökade kravet på minskad klimatpåverkan vid upprättande av nybyggnationer leder till ett större fokus på miljömedvetna materialval. Vägen till ett mer hållbart byggande kan vara att ersätta koldioxidbelastade material som betong med en förnyelsebar resurs som trä. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk dimensionering av träfasader i Br1-byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Josefin Böhrens Radö; [2023]
  Nyckelord :Träfasad; Br1; testmetoder; bedömning; beständighet; brandsäkerhet.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report explores the use of wooden façades in Br1-buildings by identifying and assessing test methods for façades available in Sweden and other European countries. The aim is also to investigate to what extent SP FIRE 105 is being used and how variations made to tested façades are being assessed. LÄS MER