Sökning: "e-värde"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet e-värde.

 1. 1. Effekten av P/E och PEG på aktieavkastning: En jämförelse mellan höga och låga värdemultiplar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :August Sandin; Douglas Tindberg; [2018]
  Nyckelord :P E; PEG; Investeringsstrategi; Effektiva marknadshypotesen; Beteendeekonomi.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om nyckeltalen P/E och PEG har en effekt på totalavkastning för svenska bolagsaktier genom att titta på perioden 2007-2016. Studien syftar även till att undersöka om värdestrategier och tillväxtstrategier genererar skild årlig totalavkastning för bolag listade på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 2. 2. Påverkas corneas topografi av en silikonhydrogellins med högt modulus?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Simonsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: 11 personer tillpassades med kontaktlinserna PureVision® alternativt PureVision Toric® för att se om bärandet av silikonhydrogellinser med högt modulus påverkar corneas topografi.Metod: Försökspersonerna bar kontaktlinserna under dagtid i minst 15 dagar. LÄS MER