Sökning: "tony samuelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tony samuelsson.

 1. 1. Att mäta korruption

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Samuelsson; Tony Ottosson; Andreas Lennartsson; [2015]
  Nyckelord :Korruption; pressfrihet; socialt kapital; effektivitet; CPI; Transparency International; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en statistisk analys där fyra socialpolitiska teoriers förklaringskraft vad gäller förekomsten av korruption testas. Det huvudsakliga materialet utgörs av data från Quality of Government, Transparency International samt teorier från vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. Arbetarlitteraturens återkomst : En diskursinriktad analys kring föreställningar om den samtida arbetarlitteraturen i Sverige 1999-2007

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ann-Christine Johansson Rissén; [2008]
  Nyckelord :susanna alakoski; svensk arbetarlitteratur; klassamhället; diskursanalys; lena andersson; torbjörn flygt; tony samuelsson; Åsa linderborg;

  Sammanfattning : During the 21st century, Society has again begun to focus its attention on working class literature and on issues related to social class. In the media contemporary working class literature is often mentioned as a distinct phenomenon. I my view, the meaning of this phenomenon have not been adequately formulated. LÄS MER

 3. 3. Design of a MMIC serial to parallel converter in Gallium Arsenide.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Tony Nilsson; Carl Samuelsson; [2001]
  Nyckelord :Electronics; DCFL; MMIC; GaAs; serial to parallel converter; TTD; true-time delay; pHemt; Elektronik;

  Sammanfattning : A 5-bit MMIC serial to parallel converter has been designed in Gallium Arsenide. It is intended to be used together with a 5-bit True Time Delay (TTD) circuit, but it can easily be expanded into an arbitrary number of bits. The circuit has been designed with a logic style called DCFL and a 0. LÄS MER