Sökning: "energi och miljöteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade orden energi och miljöteknik.

 1. 1. Arbetssätt vid kartläggning av värdehöjande synergier för ökad kapacitet inom industriell symbios : En fallstudie vid Händeö Eco Industrial Park

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Milian Nelzén; Julia Brunfelt; [2020]
  Nyckelord :Industrial symbiosis; institutional capacity; energy and resource efficiency; tools for industrial symbiosis; mapping of synergies; workflow for mapping of synergies; Industriell symbios; institutionell kapacitet; energi- och resurseffektivitet; verktyg för industriell symbios; kartläggning av synergier; arbetssätt för kartläggning av synergier;

  Sammanfattning : Industriers samverkan med varandra och andra sektorer i samhället genom industriell symbios spelar en viktig roll för omställningen till cirkulära kretslopp och en hållbar framtid. Genom att företag, industrier och kommuner verkar tillsammans genom bland annat resurs- och kunskapsutbyten fås en ökad energioch resurseffektivitet med ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. LÄS MER

 2. 2. Kemiska och mikrobiella hot i ett återcirkulerande reningssystem : Undersökning av möjligheten att implementera ett reningssystem som återvinner processvatten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Björn Hansen; Pongthep Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Volvo CE; vattenrening; membranteknik; mikrobiologisk tillväxt; mikrobiell kontaminering; desinfektion;

  Sammanfattning : Detta arbetet är ett avhandlingsprojekt på kandidatnivå inom programmet Energi- och miljöteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. Projektets avsikt är att analysera möjligheten att installera ett reningssystem där processvattnet renas och återanvändas för ändamålets syfte. LÄS MER

 3. 3. Sprickbildning i platta på mark orsakad av oliksidig uttorkning : En finit elementanalys

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Oskar Johansson; Johan Olsson; [2018]
  Nyckelord :betong; uttorkning; oliksidig; fuktgradient; platta på mark;

  Sammanfattning : Betong är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen och konstruktionen platta på mark en av de vanligaste grundläggningsmetoderna. Problem med sprickbildning i konstruktionen är vanligt förekommande och orsakas troligen av oliksidig uttorkning. Vid uttorkning krymper betong beroende på hur fuktig omgivningen är. LÄS MER

 4. 4. Onlinebokning med användarupplevelsen i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lisa Hagberg; [2018]
  Nyckelord :Tjänstedesign; bokningssystem; gränssnitt; kundresa; storyboard;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fusion energy : Critical analysis of the status and future prospects

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Leizuri Zabala; [2018]
  Nyckelord :Fusion energy; fusion reactors; Tokamak reactors; fusion fuels; ITER;

  Sammanfattning : The need to make maximum use of renewable resources to the detriment of fossil fuels to achieve environmental goals with an increasing energy demand is driving research into the development of technologies to obtain energy from sources that are not currently being exploited, one of them being fusion energy. The aim of this report is to provide a general overview of fusion and to provide a critical opinion on whether fusion will become a commercial energy source in the future, and if so when. LÄS MER