Sökning: "bokningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet bokningssystem.

 1. 1. Onlinebokning med användarupplevelsen i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lisa Hagberg; [2018]
  Nyckelord :Tjänstedesign; bokningssystem; gränssnitt; kundresa; storyboard;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ett onlinebokningssystem för besöksnäringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Adam Jägerstedt; [2018]
  Nyckelord :UX-design; interaktionsdesign; tjänstedesign; nudging; användargränssnitt; bokningssystem;

  Sammanfattning : De digitala tjänsterna växter och tar allt mer plats i vår vardag, näst intill 100 procent av den svenska befolkningen besöker internet och många av dem gör det via mobiltelefonen. Samhällsutvecklingen blir således att tjänster som tidigare ägt rum i det fysiska förflyttas till det digitala. LÄS MER

 3. 3. Factors involved in the adoption ofsustainable mobility product-service systems : The case of KTH Mobility Pool in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :sustainable mobility; product-service system; car sharing; electric vehicles; trials; hållbar mänsklig transport; produkt- och tjänstesystem; bildelning; elbilar; försök;

  Sammanfattning : The transport sector is responsible for large amounts of greenhouse gas (GHG) emissions and dueto the continued growth of both passengers and shopping of goods, these emissions are constantlyincreasing. Globally, 50% of the energy within the transport sector is consumed by passenger carsand commercial vans. LÄS MER

 4. 4. Autonomous email notification- and booking management system : In a property administration environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Söderlund; [2017]
  Nyckelord :Notification; Autonomous; Email; Software; Booking management; Encrypted key generation; Data Under Central; Notifikation; Autonomt; Email; Mjukvara; Bokningshantering; Enkrypterad nyckelgenerering; Data Under Central;

  Sammanfattning : The contracting company is in the desire of an autonomous system that can do tedious administrative work that is today done manually. They would like to autonomically notify customers about incoming alarms from the customers’ real estates’ Data Under Centrals and to notify about bookings, in which a complete booking system has to be created, together with a file system analyzer that notifies about new files in the customers’ project folders. LÄS MER

 5. 5. Implementing a web-based bookingsystem using Go

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Phi-Long Vu; [2016]
  Nyckelord :Booking System; Go; Golang; REST; XSS; XSRF;

  Sammanfattning : The project investigated the advantages and disadvantages of Go while abooking system for Tieto was developed. The frameworks and APIs AngularJS,REST, JSON and mongoDB were used during the development of thebooking system. The result was a fully working stand-alone booking systemwith a login functionality. LÄS MER