Sökning: "kundresa"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet kundresa.

 1. 1. Customer experience in retail banking : A swedish study

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alfred Carlwe; Oscar Kylberg; [2020]
  Nyckelord :financial institutions; fintech; digitalization; customer experience; touch points; customer journey; digitalisering; kundupplevelse; bankverksamhet; kundresa;

  Sammanfattning : Customer experience has become more difficult for companies to control with the expanding number of touch points that the companies must be aware off. One of the major reasons behind the expanding number of touch points has been digitalization. The financial sector is not excluded from this change. LÄS MER

 2. 2. Digital kundupplevelse : En kvalitativ studie om hur business-to-business företag åstadkommer kundupplevelser i digitala kanaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofia Martinsson; Anette Örjegren; [2020]
  Nyckelord :Kundupplevelser; Användarupplevelser; Digitala upplevelser; kundresa; Digitalisering; Digital marknadsföring; Marknadsföring; Kundfokus; Kundlojalitet; Sociala medier; Omnikanal; multikanal; Buzz; Word-of-mouth; Sökmotormarknadsföring; Sinnesmarknadsföring; Marknadskommunikation; Upplevelsebaserad marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att identifiera och beskriva hur företag inom business-to-businessarbetar och genererar kundupplevelser genom digital kommunikationsstrategi för att stärkakundrelationer. Metod: Studien är av kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 3. 3. En studie om kundupplevelsen av Software-as-a-Service

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nojen Rezgar Salam; Emil Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Customer experience; Relationshipmarketing; B2B relationships; Kundupplevelse; Relationsmarknadsföring; B2B relationer; Kundresa; Kundnöjdhet; Tjänstekvalitet; Software-as-a-Service;

  Sammanfattning : Bakgrund Mjukvaruindustrin har vuxit och fortsätter växa i en hög takt och allt fler tjänster erbjuds som molnbaserade prenumerationer, Software-as-a-Service (SaaS). Forskning menar att produkterna som erbjuds mer eller mindre innehåller samma funktionalitet så leverantörer måste lägga fokus på kundupplevelsen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. Utveckla företagsinkubatorn Movexums kundresa med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Daniel Edströms; [2019]
  Nyckelord :industridesign; tjänstedesign; service design; design; beteendeprofil; beteendetyper; kundresa; costumer journey;

  Sammanfattning : Arbetets övergripande syfte har varit att kartlägga ­företagsinkubatorn Movexums kundresa, lokalisera eventuella problem och hitta ­­­­­­­­­­­förbättringsmöjligheter. En företagsinkubator hjälper entreprenörer och idébärare med att göra sina innovativa idéer att bli framgångsrika ­produkter och tjänster. LÄS MER

 5. 5. De osynliga parkeringsautomaterna : En studie om orienterbarhet i en innerstadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Lundén; [2019]
  Nyckelord :Orientation; Wayfinding; Track-following; Information design; Spatial design; On street parking; Stockholm City Center; Orienterbarhet; Skyltsystem; Wayfinding; Track-following; Informationsdesign; Rumslig gestaltning; Gatuparkering; Stockholms innerstad;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur man med hjälp av ett skyltsystem på tre nivåskillnader, i ögonhöjd, på marknivå och på en förhöjd nivå kan underlätta navigeringen till parkeringsautomater i Stockholms innerstad. Denna studie är skriven inom ämnet Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning. LÄS MER