Sökning: "etnoliteratura"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet etnoliteratura.

  1. 1. Representaciones de la maternidad en Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende: El caso de “Clarisa” y “Tosca”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Rocío Rodríguez Cardona; [2020-06-15]
    Nyckelord :spanska; Isabel Allende; maternidad; arquetipos; etnoliteratura; roles de género; motherhood; archetypes; ethnoliterature; gender roles;

    Sammanfattning : Motherhood is a central life experience to female identity and to the configuration of gender roles in any society. However, despite this centrality, the figure of motherhood in literature has not been studied until a few decades ago. LÄS MER