Sökning: "förväntad femininitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förväntad femininitet.

 1. 1. Inifrån, uppifrån, utifrån : Om kvinnliga socialsekreterares upplevelser av normaliserad stress och könade krav

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Nor Ali; Jessica Hallerth; [2019]
  Nyckelord :Stress; förväntad femininitet; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Kvinnor är i högre utsträckning än män sjukskrivna och psykiatriska diagnoser, däribland stressrelaterad ohälsa, är den diagnosgrupp som ökat mest de senaste åren. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare upplevelser sin arbetssituation, stress och könade förväntningar samt hur dessa kommer till uttryck i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Årets kvinnliga hockeyspelare, kanske? : En kvalitativ intervjustudie om hockeytjejers självbild och förutsättningar

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lenita Karlsson; [2016]
  Nyckelord :damhockey; manlig överordning; könsmönster; idrottens genusregim; tjejers självbild;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur tjejers självbild påverkas av att delta i en idrott präglad av manliga normer och på vilket sätt traditionella könsmönster inverkar på tjejers möjlighet att utöva hockey. För att besvara dessa frågor intervjuades fem spelare från två olika lag. LÄS MER