Sökning: "fact"

Visar resultat 1 - 5 av 13744 uppsatser innehållade ordet fact.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av biotopvårdande åtgärder i Grimåsbäcken. En analys av fysikaliska egenskaper och sammansättning av makroevertebrater.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Björn Andermo; [2024-01-22]
  Nyckelord :Channelized streams; retention; biotope preservation; macroinvertebrates; bottom substrate; woody debris.;

  Sammanfattning : Many streams have been exposed to extensive anthropogenic impact for the benefit of forestry and agriculture. The effects has mainly been channelization characterized by lowered and straightened channels. This homogeneous morphology leads to decreased ability to retain water as well as lost connection to the floodplain. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva-Lisa Blom; Victor Hildesson; [2024]
  Nyckelord :change process; communication; leadership; feedback; employee perspective; resistance to change; förändringsprocess; kommunikation; ledarskap; feedback; medarbetarperspektiv; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Eva-Lisa Blom och Victor Hildesson Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare upplever en förändringsprocess på arbetsplatsen. Med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarnas möjlighet till att komma med feedback, förväntas studien ge svar på hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas upplevelse av förändringen, och hur brister i dessa kan skapa motstånd. LÄS MER

 4. 4. DEN INRAMADE SANNINGEN : Om användningen av falsk balans i rapporteringen om klimatfrågan i svensk nyhetsmedia 1988 - 2002

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Grönvall Anders; Karatas Liam; [2024]
  Nyckelord :Falsk balans; klimatförändring; mediebevakning; svenska tidningar;

  Sammanfattning : This study critically examines the phenomenon of false balance in Swedish media coverage of climate change from 1988 to 2002. The research design replicates the methodological framework of Boykoff and Boykoff (2004), applying quantitative content analysis to a selection of Swedish newspapers and comparing with their findings on American newspapers. LÄS MER

 5. 5. Narkotikans roll i polisens strategier och arbete : En kvalitativ studie om den svenska polisens arbete mot narkotika

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nova Bergman; Linnea Alke; [2024]
  Nyckelord :Narcotics; Police work; Crime prevention; Crime fighting.;

  Sammanfattning : Due to the fact that narcotics is a highly current topic in the mass media, which draws attention to the prominent change that has taken place in the drug market in recent years, there is therefore not much significant research in the research area linked to Sweden yet. Therefore, this study will focus on investigating how the crime prevention and crime fighting efforts against narcotics are applied by the police in Police Region North in Sweden, as well as which crime prevention efforts the police believe should be used against narcotics in the future. LÄS MER