Sökning: "fattigpensionär"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fattigpensionär.

  1. 1. Påverkan på fattigpensionärer i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Ellinor Andersson; [2019]
    Nyckelord :fattigpensionär; jämställdhet; låg ekonomisk standard; pensionssystem; könssystem;

    Sammanfattning : Förord Bakgrunden till denna studie är att studera hur Sveriges antal fattiga pensionärer har ökat under 2000-talet och varför 80 procent av dessa är kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka olika delar av det nya pensionssystemet för att få en djupare förståelse för Sveriges ökning av fattiga pensionärer. LÄS MER