Sökning: "finanskrisen"

Visar resultat 1 - 5 av 515 uppsatser innehållade ordet finanskrisen.

 1. 1. Diskonteringsränta på pensionsförpliktelser - Användningen av IAS 19 i lågränteläge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Jassim; Caroline Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :Lågränteläge; Pension; IAS 19; Diskonteringsränta; Pensionsförpliktelser;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hanteringen av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 har länge varit omdebatterad, speciellt valet av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan som får användas ska härstamma från statsobligationer eller företagsobligationer enligt standarden. LÄS MER

 2. 2. Hur har en kris som coronapandemin påverkat Sjunde AP-fondens riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Falkenström; Sebastian Kihlman; [2021-02-24]
  Nyckelord :Sjunde AP-fonden; riskhantering; coronapandemin; finanskrisen 2008; diversifiering; marknadsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är idag högaktuell och innebär stora konsekvenser för bland annat världsekonomin. Något som blir extra viktigt under en sådan kris men även under andra finansiella kriser är riskhantering. Fondbolag arbetar dagligen med risk och påverkas därför mycket av en kris som medför negativa konsekvenser för världsekonomin. LÄS MER

 3. 3. Implementering av den nya tjänstepensionsregleringen: Utmaningar och långsiktiga effekter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Ebba Strid; Ida Nylander Wedin; [2021]
  Nyckelord :IORP II; occupational pension regulation; challenges; long-term effects; IORP II; tjänstepensionsreglering; utmaningar; långsiktiga effekter.;

  Sammanfattning : Tjänstepensionen spelar en viktig roll i frågan om hur livet kommer att se ut efter att vi slutat arbeta. Sedan finanskrisen 2007–2009 har en stor tillsyns- och regleringsreform lagts fram inom Europeiska unionen (EU) och nu har det implementerats en ny reglering för företag som bedriver tjänstepensionsverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Värde- eller tillväxtsäsong? : En kvantitativ undersökning av kalenderanomalier på de nordiska aktiemarknaderna.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Svensson; Jacob Sandlund; [2021]
  Nyckelord :Calendar anomalies; Nordic countries; Value stocks; Growth stocks; Efficient market hypothesis; P BV; Kalenderanomalier; Norden; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Effektiva marknadshypotesen; P BV; Beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har den globala ekonomin präglats av sjunkande räntor och stigande börser. Detta har lett till att intresset för den nordiska aktiemarknaden har nått rekordhöga nivåer. LÄS MER

 5. 5. Hierarchical Clustering in Risk-Based Portfolio Construction

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Natasha Nanakorn; Elin Palmgren; [2021]
  Nyckelord :Portfolio construction; asset allocation; risk-based asset allocation; hierarchical clustering; agglomerative clustering; hierarchical risk parity; risk; volatility; Portföljallokering; portföljhantering; portföljmetoder; riskbaserad portföljallokering; hierarkisk klustring; agglomerativ klustring; risk; volatilitet;

  Sammanfattning : Following the global financial crisis, both risk-based and heuristic portfolio construction methods have received much attention from both academics and practitioners since these methods do not rely on the estimation of expected returns and as such are assumed to be more stable than Markowitz's traditional mean-variance portfolio. In 2016, Lopéz de Prado presented the Hierarchical Risk Parity (HRP), a new approach to portfolio construction which combines hierarchical clustering of assets with a heuristic risk-based allocation strategy in order to increase stability and improve out-of-sample performance. LÄS MER