Sökning: "firewalls"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet firewalls.

 1. 1. Industrial Internet of Things : En analys av hot och sårbarheter i industriella verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Daniel Johnsson; Lina Krohn; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Industrial Internet of Things; SCADA; Industrial Control Systems;

  Sammanfattning : Today the digital evolution is progressing rapidly. This entails both pros and cons concerning the security of devices. Despite the evolution, security has been left in the dark. This results in threats and vulnerabilities in devices, which could potentially be used by a hacker with the purpose of exploiting information. LÄS MER

 2. 2. A study of slow denial of service mitigation tools and solutions deployed in the cloud

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Niklas Larsson; Fredrik Ågren Josefsson; [2019]
  Nyckelord :slowloris; slow post; slow body; slow rate DoS; slow rate denail of service attack; DoS attacks; slow rate dos mitigation; apache; nginx; aws; elastic load balancer;

  Sammanfattning : Slow rate Denial of Service (DoS) attacks have been shown to be a very effective way of attacking vulnerable servers while using few resources. This thesis investigates the effectiveness of mitigation tools used for protection against slow DoS attacks, specifically slowheader and slow body. LÄS MER

 3. 3. Tekniska skydd mot informationsläckage : Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Beata Syrén Martinsson; Erika Liljekvist; [2019]
  Nyckelord :Hybridmoln; Digital forensik; IT forensik; Informationssäkerhet; Informationssläckage;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. LÄS MER

 4. 4. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 5. 5. DevOps: An explorative case study on the challenges and opportunities in implementing Infrastructure as code

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mohamed Basher; [2019]
  Nyckelord :DevOps; Infrastructure as a code; Automation; Infrastructure resources; agile; cloud systems;

  Sammanfattning : Over the last few years, DevOps has gained much attention in the IT development field. It is a new way of thinking of how developers and operators work, which aim to integrate the development, testing, and operation work efficiently. LÄS MER