Sökning: "flickkläder"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet flickkläder.

  1. 1. Barnens kläder och barnens kön : Könsneutral exponering som problem i butik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Linnea Borg; Melina Gotstig; Hanna Sköld; [2017]
    Nyckelord :visual merchandising; gender neutral; girl-and boy clothes; parent’s shopping behavior; gender norms; butikskommunikation; könsneutralitet; flickkläder; pojkkläder; föräldrars shoppingvanor; könsnormer;

    Sammanfattning : Physical stores are facing challenges in the retail market when more customers choose to shop online. As to the competition, it has become more important to stand out, especially through visual merchandising which implicate the stores visual communication towards the customers. LÄS MER