Sökning: "OLS med fixed effect"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden OLS med fixed effect.

 1. 1. Arbetskraft från tredje land: Effekter på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emma Hansson; Hannah Stutzinsky; [2021-07-13]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Arbetslöshet; Arbetstillstånd; BRP; OLS med fixed effect;

  Sammanfattning : Non-European labour migration has become a regularly discussed political issue, portrayed variously as a threat or a benefit for the domestic labour market. Since 2008, Sweden has had the most liberal labour migration policy within the OECD. LÄS MER

 2. 2. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 3. 3. Pensionssparares syn på hållbara investeringar : En studie om premiepensionssparares respons till Morningstars Hållbarhetsbetyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecka Gärderup; Thea Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Swedish Pensions Agency; Morningstar Sustainability Rating; mutual funds; sustainable investments; Pensionsmyndigheten; premiepension; Morningstars hållbarhetsbetyg; fonder; hållbara investeringar;

  Sammanfattning : Det finns både växande intresse och uppmuntran till att investera kapital ansvarsfullt för att bidra till hållbar utveckling. Morningstar är en av flertalet aktörer som erbjuder extern värdering av fonders hållbarhetsprestation i syfte att förse investerare med objektiv bedömning. LÄS MER

 4. 4. Män och kvinnors uttag av föräldrapenning och effekter av exogena chocker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Åsa Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker de bakomliggande faktorer som påverkar män och kvinnors fördelning av föräldrapenning på kommunnivå i Sverige. Uppsatsen syftar även till att analysera huruvida dessa mönster påverkades under finanskrisen åren 2008-2010, då samhället möttes av en exogen chock och arbetsmarknaden blev osäker. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 påverkan på värderelevans : En studie om värderelevans för skulder och EBITDA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Hasselquist; Johanna Thyrestam; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; värderelevans; EBITDA; leasing; skulder;

  Sammanfattning : Första januari 2019 ändrades redovisningsstandarden för leasing då IFRS 16 implementerades. Regelverksändringen förde med sig stora förändringar i finansiella rapporter för företag som innan implementeringen hade mycket operationell leasing. LÄS MER