Sökning: "vårdkö"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet vårdkö.

 1. 1. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 2. 2. Vårdgarantin - En effektiv åtgärd mot långa väntetider inom svensk sjukvård?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Kainrath; [2010]
  Nyckelord :Vårdgaranti; maximal väntetidsgaranti; väntetider; vårdkö; sjukvårdsreform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Är vårdgarantin en effektiv årgärd mot långa vårdköer? Den svenska regeringen införde år 2008 en maximal väntetidsgaranti vid namnet vårdgaranti, som inte var bindande. Den 1 juli 2010 blev vårdgarantin bindande lagstiftning, men kan man förvänta sig att väntetiderna till speciliserad vård kommer att minska? Med denna kvalitativa fallstudie vill jag ge ett tentativt svar på frågan. LÄS MER

 3. 3. Status quo in the queue - en studie om interna faktorer som påverkar köer i vården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofie Jönsson; Pia Catanzaro; Kristina Berglund; [2009]
  Nyckelord :lean; offentlig sektor; patienter; processer; produktion; styrning; vårdkö; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården ska bedrivas med god ekonomi och god kvalitet. Kvaliteten kan utgå ur två perspektiv, det medicinska och det patientupplevda och dessa två kan, men behöver inte vara desamma. LÄS MER