Sökning: "flowchart"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet flowchart.

 1. 1. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 2. 2. Hur en extern insamlingsaktör, Myrorna, möjliggör Lindex closed loop supply chain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saga Klintner; Julia Vinberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; Sustainable fashion industry; Closed loop supply chain; Process flowchart; Reverse logistics; Textile collection; Economies of scale;

  Sammanfattning : Title: How an external collection actor enables Lindex’s closed loop supply chain. Context: Customers demand of sustainable products has motivated companies to develop more sustainable business models. LÄS MER

 3. 3. Tamper Protection for Cryptographic Hardware : A survey and analysis of state-of-the-art tamper protection for communication devices handling cryptographic keys

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Emil Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master's thesis was conducted at Sectra Communications AB, where the aim of the thesis was to investigate the state of the art of physical hardware tampering attacks and corresponding protections and mitigations, and finally combining this to a protection model that conforms to the FIPS 140-2 standard. The methods used to investigate and evaluate the different attacks were literature searching, looking for articles presenting different attacks that have been used against real targets, and attacks that there are no records of being attempted on a real target, but are theoretically possible. LÄS MER

 4. 4. Design & optimization of modular tanksystems for vehicle wash facilities

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Pontus Marco; [2020]
  Nyckelord :Water reclamation system; Water treatment; Washing system; Modular; Tank system; Fluid flow; Microsoft Excel; Visual Basic for Applications;

  Sammanfattning : Clean and safe water is important for the well being of all organisms on earth. Therefore, it is important to reduce harmful emissions from industrial processes that use water in different ways. In vehicle washing processes, water is used in high-pressure processes, as a medium for detergents, and for rinsing of vehicles. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material : En fallstudie utförd på Nolato Cerbo AB i Trollhättan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Tabassom Abbas; Sofia Sandblom; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; arbetsflöde; avvikelsehantering;

  Sammanfattning : Ett examensarbete genomfördes på Nolato Cerbo AB i Trollhättan, med målet att utforma ett förslag på ett digitalt arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material. De frågeställningar som arbetet skulle besvara var: • Kan ett arbetsflöde för avvikelser på inköpt material digitaliseras för att underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information? • Hur ska arbetsflödet utformas för att uppnå de interna intressenternas krav och behov? • Vilka fördelar respektive nackdelar kan uppstå vid införandet av ett digitalt arbetsflöde? För att kartlägga hur flödet ser ut i nuläget samt problem med flödet, genomfördes intervjuer med de berörda avdelningarna. LÄS MER