Sökning: "food donations"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden food donations.

 1. 1. What is a Food Bank?: A cultural analytical exploration of the paradoxes and potentials of stakeholder definitions and interrelations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Hannah Brown; [2019]
  Nyckelord :food bank; gift-economy; dramaturgy; philanthropy; altruism; volunteering; donations; food waste; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Summer 2018 I worked with a recycling coalition in the United States to investigate food waste as a topic essential in promoting environmental sustainability. We banded together with QFB, a large food bank, to focus on the problem of food waste in their food rescue process. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsdonationer - Och hur lagstiftning bidrar till matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nadja Airaksinen; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; livsmedelsdonationer; matsvinn; livsmedel; donationer; livsmedelsbank; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Food waste is a significant environmental, social and economic problem. In order to prevent food waste, both the EU and UN have encouraged grocery stores to donate rather than waste edible foodstuffs that are unable to be sold. However, the foodstuff legislation causes problems. LÄS MER

 3. 3. Stakeholder communication through the websites and expression of success : greek social enterprises against food waste and poverty

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Pinelopi Paraskevopoulou; [2015]
  Nyckelord :enabling criteria of success; food waste; non profit organizations; poverty; social entrepreneurship; stakeholders; website;

  Sammanfattning : The uneasy economic situation in Greece and the rise of the poverty has stressed the need to minimize food waste in the country. This issue was discussed mainly by non profit organizations, whereas the contribution of the government was minimal. LÄS MER

 4. 4. Vinn/vinn - eller svinn? En studie om hur livsmedel kan doneras till välgörenhet istället för att kasseras

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Åhnberg; [2011]
  Nyckelord :food losses; food donations; VIS; Environmental aspects of food losses; Measures for reducing food losses; Livsmedelssvinn; Matdonationer; Svinnåtgärd; SWOT-analysis;

  Sammanfattning : Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som de svenska hushållen orsakar kommer från maten vi äter, eller närmare bestämt från de utsläpp av växthusgaser som maten ger upphov till på sin väg från jord till bord. Om maten slängs innan den konsumeras har denna miljöpåverkan skett i onödan. LÄS MER