Sökning: "formella metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden formella metoder.

 1. 1. HUR GENERERAR MAN GOD UTVECKLING I SÄRSKILT UTSATTA OMRÅDEN? - En empirisk granskning av ”gårdstensmodellen”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Winqvist; [2020-05-12]
  Nyckelord :utsatta områden; Gårdsten; Hjällbo; gårdstensmodellen; utveckling; samverkan; inkludering;

  Sammanfattning : AbstractUnder hösten 2018 kom det uppgifter om att Gårdsten i nordöstra Göteborg kan komma att bli det första området som plockas bort från polisen lisat över särskilt utsatta områden. Sedan slutet på 90-talet har kriminaliteten i området mer än halverats, arbetslösheten har minskat och nya företag väljer nu att investera i området. LÄS MER

 2. 2. Personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av möten med suicidnära klienter - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :John Stigmar; Erika Blad; [2020]
  Nyckelord :Empati; Fenomenologi; Kärnfull relation; Personligt ombud; Hopp; Sekundärtrauma; Suicid;

  Sammanfattning : Personliga ombud (PO) arbetar för att stötta personer med allvarlig psykisk ohälsa till återhämtning och egenmakt. Syftet med denna studie är att undersöka personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av att möta klienter som är suicidnära, hur samarbetet med dessa klienter ser ut samt att undersöka vilken typ av stöd ombuden upplever att de behöver för att kunna utföra sitt arbete och samtidigt skydda sig själva från sekundära trauman som kan medfölja en klients suicidförsök eller fullbordat suicid. LÄS MER

 3. 3. Automated Annotation of Simulink Generated C Code Based on the Simulink Model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sreeya Basu Roy; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There has been a wave of transformation in the automotive industry in recent years, with most vehicular functions being controlled electron- ically instead of mechanically. This has led to an exponential increase in the complexity of software functions in vehicles, making it essential for manufactures to guarantee their correctness. LÄS MER

 4. 4. Formal security analysis of authentication in an asynchronous communication model

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Wahlgren; Sam Yousefzadegan Hedin; [2020]
  Nyckelord :formal verification; Tamarin Prover; formal analysis; information security; authentication; formell verifiering; Tamarin Prover; formell analys; informationssäkerhet; autentisering;

  Sammanfattning : Formal analysis of security protocols is becoming increasingly relevant. In formal analysis, a model is created of a protocol or system, and propositions about the security of the model are written. A program is then used to verify that the propositions hold, or find examples of where they do not. LÄS MER

 5. 5. Verification of Formal Requirements through Tracing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jorrit Olthuis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software development in the railway application is governed by strict standards which aim to ensure safety. It is for example highly recommended to use formal methods when specifying requirements. Moreover, it is mandatory to have certain roles be fulfilled by different people. A common technique is developing software tests for the requirements. LÄS MER