Sökning: "genetics"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade ordet genetics.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Sammanfattning : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans hälsofrämjande stöd till patienter med övervikt och fetma : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ellinor Hillring; Caroline Rahm; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Literature review; Obesity; Overweight; Self-care; Support; Egenvård; Fetma; Hälsofrämjande; Litteraturöversikt; Stöd; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma kan orsakas av arv, miljö och beteendemässiga faktorer och är en global epidemi. Övervikt kan leda till ohälsa och viktkontroll kan ge förbättrad hälsa, öka livskvalité och främja välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Sex differences in neuronal differentiation of human stem cells

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olga Doszyn; [2019]
  Nyckelord :stem cells; neural stem cells; embryonic stem cells; sex differences; neuronal differentiation;

  Sammanfattning : Sexual dimorphism has been long noted in human neurobiology, apparent most notably in sex-biased distribution of multiple neurological disorders or diseases, from autism spectrum disorder to Parkinson's disease. With the advances in molecular biology, genetics and epigenetics have come into focus as key players in sexually dimorphic neural development; and yet, many studies in the field of neuroscience overlook the importance of sex for the human brain. LÄS MER

 4. 4. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Anna Olsson; [2019]
  Nyckelord :svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Sammanfattning : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. LÄS MER

 5. 5. Studying genetics of leaf shape variation in Arabidopsis lyrata

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Carina Kvernes Macpherson; [2019]
  Nyckelord :Arabidopsis lyrata; Arabidopsis arenosa; leaf shape; RCO genes; genotype; phenotype; gene sequence variation;

  Sammanfattning : The relationship between leaf and its environment has resulted in a tremendous diversification of leaf shape within and between plants species, which is important to cope with the differing environmental conditions. Arabidopsis lyrata is a prime model plant that shows leaf shape variation within species and between related species. LÄS MER