Sökning: "genetics"

Visar resultat 1 - 5 av 533 uppsatser innehållade ordet genetics.

 1. 1. Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kajsa Mattsson; Maja Sörensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2Författare: Kajsa Mattsson och Maja SörenssonHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund Diabetes Mellitus typ 2 står för majoriteten av förekomsten av Diabetes Mellitus iSverige. Det finns flera bidragande faktorer till sjukdomens utveckling såsom fysisk inaktivitet,övervikt och genetik. LÄS MER

 2. 2. Neural networks for imputation of missing genotype data : An alternative to the classical statistical methods in bioinformatics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Alfred Andersson; [2020]
  Nyckelord :genetics; imputation; bioinformatics; neural networks; GWAS;

  Sammanfattning : In this project, two different machine learning models were tested in an attempt at imputing missing genotype data from patients on two different panels. As the integrity of the patients had to be protected, initial training was done on data simulated from the 1000 Genomes Project. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med gikt. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Holm; Saga Celander; [2020]
  Nyckelord :Gikt; Kvalitativ forskning; Patient; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gikt är en ämnesomsättningssjukdom där en ökad anhopning av urat uppstår i kroppen. Gikt kan ge akuta och kroniska ledinflammationer vilka kan generera starka smärtupplevelser. LÄS MER

 4. 4. Causality in Coexpression

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Carolina Barros; [2020]
  Nyckelord :bioinformatics; computational biology; genomics; causality; genetics; coexpression;

  Sammanfattning : One of the main goals of genetics has been to understand the link between genotype and phenotype. Using yeast (Saccharomyces cerevisiae) as our model organism, we take a closer look at the connection between genetic variation and gene expression to learn more about the mechanisms of gene regulation. LÄS MER

 5. 5. Cost-Effectiveness of Surveillance Programs of Carriers of Pathogenic Mutations in the TP53-Gene in Sweden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oskar Frisell; [2020]
  Nyckelord :TP53 Surveillance Cost-effectiveness Genetics;

  Sammanfattning : Introduction: Pathogenic mutations in the TP53-gene is present in about 50% of all somatic cancers. The TP53 gene’s function is to stop cancer cells from dividing, thus protect us from cancer. When this gene is not functioning properly, carriers face 70-100% risk of developing cancer in their lifetime. LÄS MER