Sökning: "hälsokonsekvensbedömning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet hälsokonsekvensbedömning.

 1. 1. Lokalt strategiskt folkhälsoarbete : En litteraturstudie av hälsokonsekvensbedömning som metod

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Erica Scott; [2013]
  Nyckelord :hälsokonsekvensbedömning; strategisk; planering; communities; systematiskt; folkhälsoarbete;

  Sammanfattning : Om inget görs, beräknas icke smittsamma sjukdomar öka med 17% på global nivå de kommande 10 åren samtidigt som det finns ett ökat behov av ekonomisk konsolidering. Ett fåtal kommuner ägnar sig åt ett systematiskt folkhälsoarbete och det finns en osäkerhet kring hur ambitionerna rent praktiskt ska uppnås. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial hälsa i samhällsplanering: en litteraturbaserad studie om kontextuella och kompositionella faktorer i bostadsområdet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jenny Grannas Nyström; Ida Rosvall; [2012-06-19]
  Nyckelord :Psykosocial hälsa; bostadsområde; kontextuella och kompositionella faktorer; risk- och friskfaktorer; samhällsplanering; Psychosocial health; neighbourhood; contextual and compostional factors; risk and health factors; social planning;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Introduction: There are intentions from the Swedish government to provide guidelines and tools for a healthy social planning. The field is in a Swedish context relatively unstudied regarding psychosocial health and the neighbourhood. Aim: The study aimed to examine how social planning can affect the health of individuals. LÄS MER

 3. 3. Jämförande analys av lättare psykisk ohälsa hos kvinnor och män före och efter skattereformen 1990/91

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Elisabeth Nordling; [2008]
  Nyckelord :Health; Mental Health Problem; Socio-Economy; Tax Reform; Basic Requirement; hälsa; psykisk ohälsa; socioekonomi; skattereform; basbehov;

  Sammanfattning : BAKGRUND:  Skattepolitiken kan bidra till att människors villkor förbättras eller försämras. Detta har sällan belysts i folkhälsovetenskapen. Skattereformen 1990/91 finansierades delvis med höjda indirekta skatter. De dynamiska effekter, som utlovades inför skattereformen 1990/91, uteblev. LÄS MER

 4. 4. Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Désirée Annvir; [2005]
  Nyckelord :medfinanseringslag; hälsokonsekvensbedömning;

  Sammanfattning : Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande - en hälsokonsekvensbedömning av medfinansieringslagen Annvir, Désirée. Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande, - en hälsokonsekvensbedömning av medfinansieringslagen Examensarbete i folkhälsovetenskap 10 poäng. LÄS MER