Sökning: "hedoniska prissättningsmodeller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hedoniska prissättningsmodeller.

 1. 1. Property Valuation by Machine Learning and Hedonic Pricing Models : A Case study on Swedish Residential Property

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kanha Teang; Yiran Lu; [2021]
  Nyckelord :Real estate valuation; Machine learning; Hedonic Pricing Models; Random Forest; Stockholm; Fastighetsvärderingar; Maskininlärning; hedoniska prissättningsmodeller; Random Forest; Stockholm;

  Sammanfattning : Property valuation is a critical concept for a variety of applications in the real estate market such as transactions, taxes, investments, and mortgages. However, there is little consistency in which method is the best for estimating the property value. LÄS MER

 2. 2. Är offentliga grundskolor kostnadsfria? En hedonisk studie av huspriser i Malmö kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :David Ahlgren; [2014]
  Nyckelord :Hedonisk huspriser skolkvalitet OLS Malmö; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den ekonomiska litteraturen som använder hedoniska prissättningsmodeller är omfattande och hedoniska husprissättningsmodeller där skolprestationer står i fokus har fått ökad uppmärksamhet i flertalet länder. I Sverige har däremot inte detta område fått lika stor uppmärksamhet. LÄS MER