Sökning: "hyreslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet hyreslagen.

 1. 1. Missbruket på hyresmarknaden : En rättspolitisk analys om de nya reglerna i hyreslagen kan leda till att handeln med hyreskontrakt minskar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Ståhlberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Coworking – När är det fördelaktigt? : En jämförelse mellan coworking och traditionella kontor

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Måns Johansson; Malin Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Flexible offices; Profitability; Offices; Tenants; Coworking; Flexibla kontor; Lönsamhet; Kontorslokaler; Hyresgäster;

  Sammanfattning : Under senare år har efterfrågan på flexibla avtal ökat på den svenska kontorsmarknaden, vilket har banat väg för ett nytt kontorskoncept - coworking. Konceptet, som är snarlikt kontorshotell, bygger på filosofin om att kapitalvaror och tjänster ska delas mellan parter. LÄS MER

 3. 3. Ombildning av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Fredrik Strömberg; Oscar Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Ombildning; Renovering; Flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet pågick mellan cirka år 1965 till år 1975 och hade som mål att producera en miljon bostäder för att tackla de bostadsproblem som rådde i Sverige under 1950-talet. Med ett stort fokus på att producera så många bostäder som möjligt föll valet till en början på att främst producera flerbostadshus. LÄS MER

 4. 4. Hyresavtals förfall när en bostadslägenhet förstörs : En ändamålsanalys av föreslagna lagändringar i Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, Ds 2018:18

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hilda Johansson; Johanna Rygaard; [2019]
  Nyckelord :Hyresgästskydd; hyresavtal; avtal; förfall; bostadslägenhet; lägenhet; förstörs; förstörd;

  Sammanfattning : Bostadshyresgästen har i hyreslagen ett direkt besittningsskydd vilket skyddar hyresgästen från att hyresvärden säger upp avtalet utan saklig grund. Om lägenheten förstörs kan dock inte besittningsskyddet skydda hyresgästen utan hyresavtalet förfaller. LÄS MER

 5. 5. Triple‐net och hyreslagen : Problem och omfattning i praktiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Victoria Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Triple-net; rental regulations; Triple-net; hyreslagen;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka förekomsten av triple-net avtal i praktiken samt hur väl hyreslagen  är tillämplig på triple-net avtal. Metoden för denna studie är av både en kvantitativ och en kvalitativ karaktär. LÄS MER