Sökning: "andrahandsuthyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet andrahandsuthyrning.

 1. 1. Uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand : Föreligger skäl eller befogad anledning att vägra samtycke?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Fahlblom; [2019]
  Nyckelord :Andrahandsuthyrning; Rättsvetenskap; Bostadsrätt; Bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gällande rätt mellan bostadsrättsinnehavare och andrahandshyresgäst i samband med uthyrning i andra hand inom bostadsrättsföreningar. Metoden för uppsatsen var rättsdogmatisk metod vilket innebär att de fyra rättskällorna doktrin, förarbeten, lagstiftning och praxis beaktas. LÄS MER

 2. 2. Kostnaden av att heta Ali på svensk bostadsmarknad - Ett fältexperiment om etnisk diskriminering vid andrahandsuthyrning på Blocket.se

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hemrin Molla; Caroline Rhawi; [2018-02-14]
  Nyckelord :Taste-based discrimination; Statistical discrimination; Experimental design; Sublet; Ethnicity; Discrimination on the Swedish housing market;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate if discrimination occurs at the Swedish housing market for sublet at Blocket.se. The study applied an experimental design and thereby created four fictional men who signal four different ethnicities; Swedish, Arabic, Serbian and Chinese ethnicity. LÄS MER

 3. 3. Svarthandel med hyreskontrakt : – En kritisk analys av de överväganden och förslag avseende åtgärder mot handel med hyreskontrakt som presenteras i SOU 2017:86

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Olivia Dagerstig; [2018]
  Nyckelord :hyresrätt; fastighetsrätt; nyttjanderätt; hyra; hyreskontrakt; svarthandel;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden är bristfällig och präglas av svarthandel med hyreskontrakt. I ett steg att komma tillrätta med problematiken har regeringen upprättat åtta bedömningar och förslag i SOU 2017:86; ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”, vars syfte är att motverka den svarthandel med hyreskontrakt som förekommer. LÄS MER

 4. 4. Otillåten andrahandsuthyrning och oskälig andrahandshyra - En analys av gällande respektive föreslagen lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dominika Kaminska; [2018]
  Nyckelord :andrahandsuthyrning; andrahandshyra; hyresrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unlawful subletting and unjustifiable rents are widespread problems in Sweden. Tenants sublet their rental apartments without landlords’ permission and charge subtenants too high rental levels. LÄS MER

 5. 5. Rättsläget för andrahandsuthyrning till turister : i en värld av ökande tjänsteutbyten mellan privatpersoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Ullgren; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER