Sökning: "informationsdesign - ett flervetenskapligt ämne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden informationsdesign - ett flervetenskapligt ämne.

  1. 1. Swedish Open : Informationsgrafik för dagspress

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

    Författare :Ida Hansson Brusewitz; [2006]
    Nyckelord :Informationsdesign; informationsgrafik; illustration; dagspress;

    Sammanfattning : Den här rapporten behandlar ämnet informationsdesign. Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som omfattar studier av tekniker och processer för framtagning av informationsmaterial. Textdesign, bilddesign och grafisk design är tre av de vetenskapliga ämnen som ingår i informationsdesign. LÄS MER