Sökning: "sewerin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sewerin.

 1. 1. Medarbetarnas förväntningar på ledarskapet och de faktorer som främjar produktivitet inom organisationer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sara Wapner; [2021]
  Nyckelord :Leadership styles; leadership; leaders; employees; situations-adapted leadership; transformative leadership; transactional leadership; productivity; Ledarskapsstilar; ledarskap; ledare; medarbetare; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; produktivitet;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett väl studerat område som många forskare tagit sig an. Bergengren (2003) menar att ledarskap är en process som syftar till att en ledare ska påverka andra att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om organisationers utvärdering av extern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Disa Sewerin; Andrea Lundin; [2018]
  Nyckelord :utvärdering; extern kommunikation; indirekta värden; legitimitet; anseende;

  Sammanfattning : This study aims to chart and enhance the knowledge of organizations’ evaluation of communication. The purpose is to understand what organizations evaluate, how they proceed and why it is important, as well as potential challenges they currently face. LÄS MER

 3. 3. WHY DO WE GAME? A Socio-Anthropological Analysis of Fallout 3 and the Role of Role-Playing Video Games in Society

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mikael Sewerin; [2016-09-07]
  Nyckelord :engelska; Fallout 3; Anthony Giddens; Sociology; Social anthropology; Role-playing games; Enjoyability; Addiction; Escapism; Popular culture; Critical cultural studies;

  Sammanfattning : In this essay, the overt ideological message and the internal system for structuring gameplay in Fallout 3 (2008) have been analyzed from a socio-anthropological perspective developed by sociologist Anthony Giddens. The analysis concludes that the enjoyability of digital RPGs derives in part from the way their gameplay provides escapism from modern society’s socially alienating qualities, and indulgence in its socioeconomic motivational basis. LÄS MER

 4. 4. Castells och den Digitala Klyftan : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Sewerin; [2014]
  Nyckelord :Manuel Castells; digital divide; literature study; ICT; conceptual investigation; Manuel Castells; den digitala klyftan; litteraturstudie; IKT; begreppsutredning;

  Sammanfattning : Den här c-uppsatsen är en studie om hur av delar av Manuel Castells teorier om den digitala klyftan, den informationella revolutionen och flödesrummet överensstämmer med ett urval av akademiska artiklar som publiceras under åren 1990-2010 i databasen LISA (Library and Information Science Abstracts). Den digitala klyftan ett gap med ojämn tillgång till dator med internetuppkoppling. LÄS MER

 5. 5. The Deconstruction of Maturity in Joyce's Portrait of the Artist as a Young Man

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Mikael Sewerin; [2014]
  Nyckelord :Joyce; Portrait of the Artist as a Young Man; Stephen Dedalus; irony; psychological realism; Bildungsroman; maturity; teleology; deconstruction; static apprehension.;

  Sammanfattning : This thesis examines the use of irony in Joyce’s Portrait, claiming that it has the effect of deconstructing common notions of maturity that are engrained within the Bildungsroman tradition, and that this was Joyce’s intention. In Portrait, irony plays the role of psychological reality, undercutting Stephen’s unrealistic expectation to see his life follow a traditional path of teleological progression. LÄS MER