Sökning: "maturity"

Visar resultat 1 - 5 av 666 uppsatser innehållade ordet maturity.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
  Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER

 2. 2. Testing Extended Rules of Thumb for the Dynamics of Volatility Surfaces

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joar Mellström; [2019]
  Nyckelord :Volatility Surface; Implied Volatility; Rules of Thumb; NoArbitrage Condition; Index Options; Business and Economics;

  Sammanfattning : It is a common practise to quote option prices using their BlackScholes implied volatility. A volatility surface describes an options implied volatility as a function of the strike price and time to maturity. It can be used as a tool for hedging but also valuation when prices are not directly observable. LÄS MER

 3. 3. Indirect methods as quality control of cemented hydraulic fill : Renström mine, Boliden mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Rask; [2019]
  Nyckelord :Backfill; CHF;

  Sammanfattning : The Renström mine, Boliden Mineral AB, uses, among other methods, the Transverse long hole stoping method with backfill. The mine uses a cement-stabilized hydraulic fill (CHF), which is a mixture of enrichment sand, cement and water. The most important factor in relation to strength is the water cement ratio. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterarnas erfarenhet av mötet med socialt utsatta barn och ungdomar - en (kvalitativ) intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amra Selman; [2019]
  Nyckelord :client perspective; youth; influence; participation; cooperation and child perspective.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children and youth's right to make their voices heard, as well as the right to partake in different matters, has strengthened with laws and guidelines (Socialstyrelsen, 2003). The aim of the study is to examine the experience of employees in their work with socially vulnerable children and adolescence - with a focus point on the right to participation in different matters. LÄS MER

 5. 5. Non-parametric Estimation of the Effect of Financial Crisis on Swedish Local Governments Debt Maturity Structures

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mohammad Ehtasham Billah; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER