Sökning: "jämföra lager"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden jämföra lager.

 1. 1. Betydelsen av navigerbarhet och design vid utvecklingen av en webbutik för försäljning av universitetsmärkta produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sindre Jonsson Wold; Joakim Eng Engmark; Hashem Hammoush; Oscar Olsson; Ebba Rosander; Haore Ahmadi; Erik Lundin; Daniel Bissessar; [2020]
  Nyckelord :navigerbarhet; design; webbutik; användbarhet;

  Sammanfattning : Studies show that web shops with a good design and easy-to-navigate structure positively affect the usability. To test this claim, LiU-store's current web shop was developed according to design and navigation principles and according to the wishes of the customer group. LÄS MER

 2. 2. Image based analysis on powder spreadability in powder bed additive manufacturing

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Lucas Brisenmark; Simon Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive manufacturing is an increasingly popular industry that has gained significant traction in the last decade. Today there exists no way to predict how a powder will spread in a powder bed additive manufacturing machine or how well it will form into thin layers. LÄS MER

 3. 3. Vibrational prediction of a waste water pump

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Daniel Sundström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An off-market waste water pump is suspected to have high vibrational velocity levels. These vibrations are sought after at the outer surface located at the upper bearing position of the pump. It has then become of interest for trying to predict these vibrations by using the commercial FEA software COMSOL. LÄS MER

 4. 4. Introduktion till Software Defined Networking : Utvärdering av kontroller

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tihmmy Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Software Defined Networking; SDN; controllers; POX; ONOS; evaluation; lab instruction; Software Defined Networking; SDN; kontroller; POX; ONOS; utvärdering; laboration;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att samla information om Software Defined Networking, dess protokoll och dess kontroller. Det som jag har lärt mig under arbetet kommer att användas för att utvärdera två olika kontroller, POX och ONOS. LÄS MER

 5. 5. Interpreting and composing SAGE II-III satellite data with a cloud algorithm for stratospheric aerosols

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Carl Svenhag; [2020]
  Nyckelord :atmospheric science; Aerosol; cloud physics; stratosphere; satellite observations; SAGE; Climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Tolkning och kvantifiering av strålningseffekter pga. atmosfäriska partiklar är en signifikant del av IPCC’s modellering av hur tidigare klimat förändrats och hur förändringar i framtiden kommer se ut. LÄS MER