Sökning: "järnvägsnära gestaltning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden järnvägsnära gestaltning.

 1. 1. Järnvägsnära gestaltning - med fokus på Tyringe stationsområde

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Emma Cronholm; [2012]
  Nyckelord :järnvägsnära gestaltning; stationsområde; järnvägsstation; Tyringe; trafikantupplevelse; banestetik; infart; tågtrafik; kollektivtrafik; Det transportpolitiska målet; tågstation;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om järnvägsnära gestaltning. I samhället harinställningen till järnvägen och dennas omgivningar växlat från attligga i fokus under slutet på 1800- och början på 1900-talet till atthamna i skymundan på 1960-talet på grund av bilens framgångar. LÄS MER

 2. 2. Intryck av Tranås stad från Södra stambanan : En idéstudie avseende omvandlingen av områdena närmast järnvägen

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Alisa Basic; [2006]
  Nyckelord :Tranås; riktlinjer; upplevelse; planering; gestaltning;

  Sammanfattning : Tranås är en mindre kommun belägen i norra Småland. Invånarantalet i hela kommunen uppgår till cirka 18 000 och 14 000 av dessa bor i Tranås tätort. Kommunen har många fördelar, som till exempel dess geografiska läge vid sjön Sommen, den vackra och viktiga attraktionspunkten Storgatan och de goda kommunikationerna norrut. LÄS MER