Sökning: "kända personer från blekinge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kända personer från blekinge.

 1. 1. Sidi Moumen, from terror slum to open city

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karolina Gustavsson; Jennie Luthander; [2014]
  Nyckelord :mass housing; social housing; slum upgrading; urban revitalization; urban renewal; sustainable urban design; spatial planning; urban planning; radicant design;

  Sammanfattning : Due to rural – urban migration, mass housing has become an inevitable part in the development of cities but mass housing today does not conform to the norms of sustainable urbanism. Most mass housing areas are socially isolated, culturally inappropriate and environmentally unsustainable. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som inverkar vid förändring av livsstil efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Karin Eriksson; Maria Merola; [2005]
  Nyckelord :livsstil; hjärtinfarkt; motivation; stöd; information; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åler, kön, tobak, högt blodtryck och högt kolestrol är de mest kända och vanliga riskfaktorerna för hjärtinfarkt. De flesta riskfaktorer som orsakat hjärtinfarkt anses gå att förändra genom att ändra på personens levnadsvanor. LÄS MER