Sökning: "kön omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden kön omvårdnad.

 1. 1. TRANSPERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Alsterlind; Lisa Andreasson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnad; transpersoner; bemötande; hälso- och sjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Transperson är ett paraplybegrepp som omfattar individer vars upplevda könsidentitet inte stämmer överens med individens juridiska och biologiska kön. Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp i samhället, som i högre grad än övrig befolkning utsätts för våld och hot. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnader och samband avseende postoperativ smärta, illamående/kräkningar, patientkaraktäristika och processdata hos patienter som genomgått tarmoperationer – En registerstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Louise Larsson; Andreas Jonsson; [2023]
  Nyckelord :PONV; postoperative care; postoperative pain; bowel surgery; PONV; postoperativ omvårdnad; postoperativ smärta; tarmoperationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta och illamående så kallad postoperative nausea and vomiting (PONV) är bland de vanligaste postoperativa komplikationerna och är kopplat till fördröjd återhämtning med ökad komplikationsrisk. Individuella- och processrelaterade faktorer påverkar förekomst av postoperativ smärta och PONV. LÄS MER

 3. 3. Livet med ADHD och att erhålla diagnos i vuxen ålder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Joel Almén; Maria Hansen; [2023]
  Nyckelord :ADHD; Adult; Experiences; Late onset; Qualitative; ADHD; Erfarenheter; Kvalitativ; Sen diagnos; Vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet personer som diagnostiserats med ADHD har ökat stadigt under de senaste 15 åren. Det har visat sig att många har fått diagnosen först som vuxna. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i vårdtyngd på neurointensivvårdspatienter vårdade mellan 2017-2021 : en retrospektiv journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Vårdtyngd; neurointensivvård; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vanliga neurokirurgiska patientgrupper innefattar patienter med intracerebralt hematom, subaraknoidalblödning och traumatisk hjärnskada. Målet för all neurointensivvård är att förhindra sekundära hjärnskador. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars uppfattning av tillgång till vård inom SRH : En jämförande studie mellan ungdomar på orter med och utan UM i Jämtland Härjedalen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Rosén; Sofie Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Jämförande studie; Jämlik hälsa; Sexuell och reproduktiv hälsa; Tillgänglighet till hälso- och sjukvård; Tvärsnittsstudie; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är grundläggande för människors hälsa och ungdomar har större risk att utsättas för sexuell ohälsa. Ungdomen är en viktig period för den sexuella utvecklingen och det är därför viktigt med tillgång till god information och vård. LÄS MER