Sökning: "kolik"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet kolik.

 1. 1. Förebyggande åtgärder för bekämpning av blodmask

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Wilderoth; [2019]
  Nyckelord :Häst; Blodmask; Mockning; Harvning; cyathostominae;

  Sammanfattning : Lilla blodmasken, Cyathostominae, är hästens vanligaste endoparasit. Näst intill alla hästar exponeras någon gång under sin livstid och påverkas i varierande grad. Vid kraftig infektion kan hästen få symptom i form av avmagring, diarré och kolik, vilket kan ha dödlig utgång. LÄS MER

 2. 2. Triageringsrutiner för akut mottagande av kolikhästar på fyra svenska hästkliniker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Alström; Mathilda Nygårds; [2019]
  Nyckelord :häst; triagering; triageringssystem; prioritering; kritisk; akut; erfarenhet; vitalparametrar; patientsäkerhet; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Forskningsområdet för triagering är väl studerat inom humanvården och användning av triageringssystem har gett goda resultat på akutmottagningar. Triagering innebär att patienten får en bedömning av sjukdomstillståndet och prioriteras därefter enligt allvarlighetsgrad. LÄS MER

 3. 3. Uppvak efter allmän anestesi på häst- bör man assistera eller inte?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :assisterade uppvak; hängmatta; hydropool; uppvaksrelaterade skador;

  Sammanfattning : Mortaliteten hos häst efter allmän anestesi är avsevärt mycket högre än för smådjur och människor. Detta gäller även om man räknar bort patienter med systemisk påverkan, till exempel kolik. LÄS MER

 4. 4. Egg reappearance period hos cyathostominer efter behandling med ivermektin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Fridolf; [2019]
  Nyckelord :anthelmintika; resistens; cyathostominae; små blodmaskar; ivermektin; ERP; egg reappearance period;

  Sammanfattning : I princip alla hästar bär eller har någon gång exponerats för parasiter från släktet cyathostominae (hästens små blodmaskar), vilka är hästens vanligast förekommande endoparasiter. Infektionen är oftast inte märkbar men kan orsaka symtom i form av avmagring, diarré och kolik hos kraftigt infekterade individer. LÄS MER

 5. 5. Atropins effekt på tarmmotilitet hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Annika Källse; [2019]
  Nyckelord :Atropin; Häst; ileus; transkutant; ultraljud;

  Sammanfattning : Atropin är en viktig del i behandlingen av ögonsjukdomar hos häst. Genom att minska spasmen i ciliarmuskeln och dilatera pupillen minskar risken för synekier i ögat. Atropin blockerar acetylkolins effekt på muskarinreceptorer och därmed parasympatikus. Förutom effekt på ögat har atropin även effekt på flera organsystem i kroppen. LÄS MER